Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
wij liever: Er zijn vijf verbuigingen ot declinatiën.
Om te weten naar welke dier vijf declinatiën
een woord verbogen wordt, moet men van dat
woord twee bijzonderheden kennen, namelijk:
den tweeden naamval enkelvoud en den eersten
naamval meervoud.
Wat den tweeden naamval enkelvoud betreft,
dezen te kennen komt alleen te pas bij de manne-
lijke en onzijdige substantieven; want de vrouwe-
lijke substantieven blijven in al de naamvallen
van het enkelvoud onveranderd.
Wat de meervoudsvorming aangaat, dient tevens
opgelet te worden of het woord daarbij al dan
niet den Umlaut aanneemt.
Vorming vau cleu ^YernalmvaV'
2en naamval, ^^n naamval.
Ie Declinatie door aanhechting van es of s e
2e „ ,, „ „ es oi s (niets)
3e ,. ,, ,, „ es of s er
4e ,, ,, ,, ,, es of s en of n
óe ,, ,, ,, en of n en of n
In het enkelvoud der vier eerste declinatiën
wordt de derde naamval gevormd door achteraan-
hechting van eene e; de vierde naamval is gelijk
aan den eersten.
In het meervoud der eerste vier declinatiën wordt
de derde nanmval gevormd door eene n aan te
hechten achter den m eer vou ds-Eerstennaamval.
De 2e en de 4e naamval meervoud zijn aan den
len naamval meervoud gelijk.
In de 5e declinatie zijn de 3e en 4e naamval
enkelvoud gelijk aan den 2en naamval enkelvoud;
en in het meervoud hebben al de naamvallen den-
zelfden uitgang.