Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'198
kenbei'ze, die Fal"ken-
jagd'.
vallei, das Tal, 3*.
vallen, fal'len.
vallicht, das Licht' von
o'ben.
valich, falsch.
valstrik, die Schlin'ge, 5.
van, von.
de van, der Na'me, 4,
der Geschlechts"na'-
me, 4.
vaneen, von einan'der.
vangen, fan'gen.
vangst, der Fang.
vanielje, die Vanille (spr.:
wa-nielj').
varen, (zeker plantgewas:')
der Farn, das Farn'-
kraut; (stevenen:) ïah'-
ren.
varken, das Schwein, L
varkenshok, der Schwei'-
nestall, der Schwei"ne-
ko'ben.
varkenskost, das Schwei"-
nefut'ter.
varkensslachter, der
Schwei"nemetz'ger, 2.
varkensvleesch, das
Schwei'nefieisch'.
vast, fest.
vastberaden,
fest'entschlos"sen.
vastbinden, fesf'bin'den.
vastenavond, der Karne-
val', die Fast'nacht.
vasten, fa'sten.
de vasten, die Fa'sten.
het vasten, das Fa'sten.
vastheid, die Fe"stigkeit'.
vasthouden, fesf'hal'len.
vasthoudend, (gierig:)
gei'zig.
vastigheid, die Si"cher-
heit'.
vat, das Fass, 3*.
vatbaar voor, empfang'-
lich für.
vatten, an"grei'fen;
(fig.) begrei'fen.
vechten, kämp'fen; fech'-
ten; sich bal'gen.
vechtersbaas, der Rauf-
bold, 1.
vechtpartij, die Schlä'-
gerei', 5; die Rau'ferei',
5.
vedelaar, der Fied'ler, 2;
der Gei'ger, 2.
vedelen, fie'deln.
veder, die Fe'der, 5.
vee, (rundvee:) das Vieh.
veearts, der Tier'arzt, 1*.
veeartsenijkunde, die
Tier"arznei"kun'de.
veeartsenijschool, die
Tier"arznei"schu'le.
veehandel, der Vieh"han'-
del.