Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'196
uitstaande post, die aus"-
ste'hende Schuld, 5.
uitstapje, der Aus'flug,
1*. ■
hij uitstek, im höch'sten
Gra'de.
uitstel, der Aufschub.
uitstellen, auf'schie'ben.
zich uitstrekken, sich aus"-
deh'nen.
uitstrooien, aus"streu'en.
uitstrooiseltje, das Ge-
rücht', 1; das Mär'-
chen, 2.
uitteren, ab"zeh'ren.
uittreksel, der Aus'zug, 1*.
uitverkocht, vergriffen.
uitverkoop, der Aus"ver-
kauf; finale uitverkoop,
gänz'licher Aus"ver-
kauf.
uitverkoren, aus"erwiihlt'.
de uitverkorenen,
die Aus"erwährten.
uitvinden, erfin'den; {op-
sporen :) entdec'ken.
uitvinder, der Erfin'der, 2.
uitvinding, die Erfin'-
dung, 5.
uitvloeisel, der Erfolg', 1.
uitvlucht, der Vor'wand,
1*.
uitvoer, die Aus'fuhr.
uitvoerig, ausführ'lich.
uitvorschen,gLUs"ïov'schen.
uitvorschend, for'schend.
uitvragen, aus"fra'gen.
uitwas, der Aus'wuchs,
1*.
uitwasemen, aus"dün'sten.
uitwaseming, die Aus"-
dün'stung, 5; der
Dunst, 1*.
uitwasschen,
aus"wa'schen.
uitweiding,
die Ab"schwei'fung, 5.
uitwendig, aus"wen'dig;
iiu"sserlich'.
uitwisselen, aus"wech'-
seln; aus"tau'schen.
uitwisseling, der Aus"-
tausch, 1*.
uitzeilen, aus"se'geln.
uitzenden, aus"sen'den.
uitzet, die Aus"steu'er, 5;
die Mit'gift, 5; der
Braut'schatz, 1*.
uitzicht, die Aus'sicht.
uitzoeken, aus"su'chen.
Miizonderen,aus"neh'men.
uitzuinigen, bespa'ren.
ulevel, der Karamel'
{mrv,: -s).
ultimo, ul"timo'.
de uniform, die Uniform',
5.
universeel, universal'.
universiteit, die Universi-
tät', 5.