Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
<s
4) In samengestelde woorden ligt de klemtoon
meestal op de wortel-lettergreep van het eerste
woord der samenstelling. Zie de uitzonderingen,
22 regels verder.
5) In samengestelde bijwoorden, voorzetsels ea
voegwoorden ligt de klemtoon dóórgaans op de
wortel-lettergreep van het laatste deel der samen-
stelling.
Uitzonderingen op Regel 1.
a) Alle op «i uitgaande woorden hebben den
klemtoon op de laatste lettergreep.
b) Alle op icreii uitgaande werkwoorden, en
vele op ik uitgaande substantieven, hebben den
klemtoon op de voorlaatste lettergreep.
c) Op de voorlaatste (dus niet op de wortel-)
lettergreep hebben ook de volgende woorden den
klemtoon: leibhaftig (lijfelijk), wahrhaftig (waar-
achtig), offenba'ren (openbaren), leben dig (levend),
lutherisch (Luthersch), barmherzig (barmhartig),
hauptsäch'lich (hoofdzakelijk), vorzüg'lich (voorna-
melijk).
d) In vreemde woorden ligt de klemtoon door-
gaans op dezelfde lettergreep als in de taal, waar-
aan het woord ontleend is.
Uitzonderingen op Regel 4.
In de volgende samengestelde woorden ligt de
klemtoon op de wortel-lettergreep van het tweede
woord der samenstelling; das Jahrhundert (de
eeuw), das Jahrtausend (het diiizendjarental), das
Jahrzehnt' (het tiental jaren), der Palmsonn tag (de
Palmzondag), die Viertelmeile (de kwartmijl), die
Viertelstun de (het kwartier uurs).