Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dubbele en samengestelde Consonanten.
gg aan het eind van een woord of lettergreep
klinkt als zeer zachte „k" (zie regel 17 blz. 6, dus
niet als de verdubbeling van de g).
fk is de verdubbeling van de k.
\i is eene verdubbeling van de z.
Vier samengestelde consonanten (cli, pli, st en tli)
worden uitgesproken juist gelijk in het Hollandsch.
pf is een letterteeken, bij welks uitspraak vooral
acht gegeven moet worden, dat èn de p èn de ƒ
beide goed hoorbaar dienen te zijn.
scli klinkt altijd als de Hollandsche „sj" in de
woorden „sjerp", „sjouwer", enz. Let wel: Niet
slechts als aanvangs-, maar ook als eindletters van
een woord of lettergreep moet sch als onze „sj"
klinken. En vooral dient de Nederlander zich in
die uitspraak te oefenen in woorden, waarin de
sch, als aanvangsklank onmiddellijk gevolgd wordt
door eene consonant.
Klemtoon.
1) Als regel geldt, dat in meerlettergrepige woor-
den de klemtoon ligt op de wortel-lettergreep. (De
uitzonderingen op dezen regel vindt men op de
volgende bladzijde).
2) In woorden, die aanvangen met een der letter-
grepen ant, erz, miss, un, w, ligt de klemtoon
doorgaans op deze aanvangslettergreep.
3) In woorden, die aanvangen met een der toon-
looze partikels be, emp, ent, er, ge, ver, zer, ligt de
klemtoon op de lettergreep, die onmiddellijk op
dat partikel volgt.