Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
slaak:) die Boh'nen-
stange, 5.
staal, der Stahl.
staaltje, die Pro'be, 5;
das Mu'ster, 2.
slaalwater, das Stahl"-
was'ser.
staalwijii, der Stahl'wein.
staan, ste'hen.
staande, (fig.) wäh'rend.
stander, der Stän'der, 2.
standplaats, der Steh'-
platz, 1*.
staar, der Star.
staart, der Schwanz, 1*.
Maartpruik, die Sch wanz"-
perrüc'ke, 5.
staartje, (ivijn, enz.:) das
Rest'chen, 2.
Staat, der Staat, 4.
staatkunde, die Politik'.
staatkundig, poli'tisch.
de staatkundige, der Poli-
ti'ker, 2.
staatsburger, der Staats"-
bür'ger, 2.
staatsman, der Staats'-
mann, 3*.
staatspapieren,
die Staats"papie're.
staatsregeling, die Consti-
tution', 5.
staatszaak, die Staats"-
an'gele'genheit, 5.
staatsie, der Staat.
stad, die Stadt, 1*.
stadgenoot, der Mif'bür'-
ger.
stadhuis, das Rat'haus;
das Stadthaus.
stadhuiswoord, der Kan'-
zelei"ausdruck', 1*;
(ironisch:) das hoch"-
tra'bende Wort.
stadsdokier, der Stadt'-
arzt, 1*.
stadspoort, das Tor.
stadswijk, das Stadt" vier'-
tel.
staf, der Stab, 1*.
staken, ein"sterien.
stal, der Stall, 1*.
stalen (= van staal),
stäh'lern.
stalletje, die Bu'de, 5.
stalling, die Stal'lung, 5.
stam, der Stamm, 1*.
stamelaar, der Stamm'ler,
2.
stamelen, stam'meln.
stampen, stamp'fen.
stamper, (vijzelstok:) die
Stamp'fe, 5.
stand, 1. der Stand, 1*;
2. (van een huis:) die
Lage, a.
standaard, die Stan"dar'-
te; die Wäh'rung; (de
goudstandaard:) die
Gold" wäh'rung.