Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
is eenvoudig het teeken van den Umlaut, en de
meesten vinden het verkieslijk, in plaats van die
6, de twee puntjes te gebruiken, daar de boven-
staande letterkoppelingen volkomen gelijk staan
aan a, ö, ü, au. Alleen bij de kapitale letters (A,
O, U) wordt de Umlaut soms door eene „e" aan-
geduid (en niet door puntjes).
Consonanten.
c, vóór a, O oi u staande, klinkt als „k", doch
wordt dan ook doorgaans in de spelling door eene
k vervangen. — c, vóór e, i, y of vóór eenen Um-
laut staande, wordt uitgesproken als „ts" (dus
niet als in het Hollandsch, maar de „t"-klank
moet goed gehoord worden).
g, als aanvangsletter van een woord of lettergreep,
heeft eenen klank, die veel naar den klank van
onze ,,k" zweemt (doch oneindig zachtei'). Als
eindletter van een woord of lettergreep klinkt de
g juist als in het Hollandsch.
Ii, vóór eene vocaal staande, klinkt juist als in
het Hollandsch; achter eene vocaal is de li stom,
en dient dan slechts om die vocaal lang te ma-
ken (zie blz. 3).
s, als aanvangsletter van een woord of letter-
greep, met eene vocaal (onverschillig welke) achter
zich, wordt zacht uitgesproken, juist als de Hol-
landsche „z". In alle andere gevallen klinkt de
s scherp gelijk in het Hollandsch.
z klinkt altijd als „ts'^ (den „t"-klank goed laten
hooren!)
NB. Al de overige consonanten worden uitge-
sproken juist als in het Hollandsch.