Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
snor, der Schnurr'hart, 1*.
snorken, schnar'chen.
snuffelen, schnüffeln,
spü'ren.
snuif, derSchnupf'tabak'.
snuifdoos, die Schnupf-
tabaks'do"se, 5.
een snuifje, eine Pri'se.
snuisterij, die Klei'nig-
keit, 0, snuisterijen, die
Nipp"sa'chen.
snuiten, schneu'zen; put'-
zen.
snuiter, {snaak:) der lo'se
Vo'gel, 2*; {voor kaar-
sen:) die Lichf'sche're,
5 ; c ie Lichf'put'ze, 5.
snijboonen, die Schnitt"-
boh'nen.
snijden, schnei'den.
sober, inä'ssig.
sobertjes, ärm'lich.
sociëteit, 1, der Klub
{mrv.-s), 2, die Gesell"-
schaft', 5.
soep, die Sup'pe, 5.
soes{gebakJe), der Auf-
läu'fer.
sofa, das So'fa {mrv. -s).
sok, die Soc'ke, 5.
soldaat, der Soldat', 5.
soldeer, {soldeersel), die
Lö'tung.
soldeeren, lö'ten.
soldij, der Sold.
solidair, solida'risch.
solidariteit, die Solidari-
tät'.
sollicitant, der Bewer'ber,
2.
solliciteer en naar, sich
bewer'ben um.
som, die Sum'me, 5.
somber, dü'ster, un"heim'-
lich.
sommatie, die Auf'for'de-
rung, 5.
sommeeren, auf'for'dern.
sommige, ei'nige, etliche.
soms, etwa', biswei'len,
vielleicht'.
somtijds,
somwijlen,
soort, die Sor'te, 5, die
Art, 5.
sopje, der ein"getunk'te
Bis'sen.
soppen, tun'ken, ein"tun'-
ken.
sopraan, der Sopran', 1.
sorbet, das Sorbett'.
sorteeren, sortie'ren.
souffleur, der Souffleur'
{mrv.: -s).
soupeeren, zu A"bend es'-
sen.
het souper, das A"bend-
es'sen, das Souper'
Qmrv.: -s).
een souvenir, ein An"den'-
biswei'len.