Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tweeklanken.
In het Duitsch heeft men de volgende twee-
klanken :
ai en ay, die beide uitgesproken worden b ij n a
als onze „aai", doch iets korter.
au, dat uitgesproken wordt juist als in 't Hol-
landsch.
ei en cj', die beide worden uitgesproken vol en
zwaar, zooals wij onzen uitroep „ai F' uitspreken, dus
met onzen korten „a"-klank als in het woord „hap",
en achter dien korten „a"-klank een „i"-klankje.
«II wordt nagenoeg uitgesproken als de Hollandsche
oi bijna als onze „ooi", doch korter.
ui als onze „oei" in de woorden „foei", „schoei-
sel", enz.
Aanmerkingen.
1) Onder de opgenoemde tweeklanken is er één,
die den Umlaut aanneemt (namelijk au — dit wordt
dan au).
iiii wordt uitgesproken juist als de Duitsche
eu (dus als de Hollandsche „ui").
2) ie is geen tweeklank. De e dient slechts ter
verlenging van de i (juist als in het Hollandsch),
en de Duitsche uitspraak van de ie is dus vol-
komen gelijk aan de onze.
B) Wanneer twee vocalen, hierboven als twee-
klanken opgegeven, slechts toevallig naast elkander
staan, doch tot twee verschillende lettergrepen
behooren, worden zij afzonderlijk uitgesproken.
4) ae, oe, iie, aeii, zijn samenkoppelingen van
letters, die men alleen aantreft, wanneer het Duitsch
met Latijnsche letter geschreven wordt, en zelfs
dan nog zelden. De e in al deze letterverbindingen