Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
schurft, die Krät'ze, die
Räu'de.
schurftig, lirät'zig, riiu'-
dig.
schurk, der Schur'ke, 5.
schurkachtig, schur'kisch.
schurkerij, die Schurke-
rei, 5.
schut, der Schirm, 1.
schutsengel, der Schutz"-
en'gel, 2.
schutter, der Schüt'ze, 5.
schutterij, die Liind'wehr.
schutting, der Zaun, 1*;
die Bret'terwand', 1*.
schuur, die Scheu'ne, 5,
die Scheu'er, 5.
schuw, scheu.
schuwen, scheu'en.
schijf {ronde schijf:) die
Schei'be, 5; (schiet-
schijf :) die Schiess"-
schei'be, 5; {dam-
schijf:) der Stein, 1.
schijfje, das Schnitz'chen,
het schijfschieten, [2.
das Schei"beschie'ssen.
schijn, der Schein, 1.
schijnen, schei'nen.
schijnheilig, schein"hei'-
lig-
schijnheilige, der (die)
Schein"hei'iige, 5.
schijnheiligheid, die
Schein'hei'ligkeit.
schijnsel, der Schein, 1.
scrupuleus, skrupulös'.
secondant, {bij duels :) der
Sekundant', 5; {op
scholen:) der Un"ter-
leh'rer, 2.
seconde, die Sekun'de, 5.
secondenwijzer, der Se-
kun"denzei'ger, 2.
secretaris, der Sekretär',
1.
securiteit, dieSi"cherheit'.
secuur, sicher.
sedert, seit.
sein, das Signal', 1.
seinen, Signa'le (o'der
ein Signal') ge'ben;
{telegrafeer en:) lelegra-
phie'ren.
seizoen, die Saison.
sekte, die Sek'te, 5.
selderij, die oder der
Sel'lerie.
seminarie, das Semina'-
rium {mrv.: -na'rien).
seminarist, der Semina-
rist', 5.
senaat, der Senat', 1.
senator, der Sena'tor
{mrv.: Senato'ren).
senebladen, die Sen"ne8-
blät'ter.
sentimenteel, sentimen-
tal'.
separeeren, separieren.