Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
regenen, reg neu.
regiment, das Regiment',
3.
regisseur, (voor tooneel-
voorstellingen:) der Re-
gisseur', 1; der Ver-
wal'ter, 2.
register, das Regi'ster, 2.
registreeren, registrie'ren.
reglement, die Verord'-
nung, 5.
reiger, der Rei'her, 2.
reiken, rei'chen.
reikhalzen naar, sich seh'-
nen nach.
rein, rein.
reinigen, rei'nigen.
reis, die Rei'se, 5.
reisbeschrijving, die Rei'-
sebeschrei'bung, 5.
der Rei"sege-
fähr'te, 5.
die Rei"sege-
fiihr'tin, 5.
reisgids, das Rei"sebuch',
3*.
reiskosten, die Rei"seko'-
sten.
reisvaardig, rei"sefer'tig.
reiszak, der Rei"sesack,
1*.
reizen, rei'sen.
reiziger, der Rei'sende,
5.
rekbaar, ela'stisch.
reisgenoot.
rekenboek, das Re"chen-
buch, 3*.
rekenen, rech'nen.
rekenkunde, die Re"chen-
Icunst'.
rekening, die Rech'nung,
5.
rekenschap, die Re"chen-
schaft', die Verant"-
wor'tung.
relaas, der Bericht', 1 ;
die Beschrei'bung, 5.
religie, die Religion', 5.
reliquie, die Reli'quie,
5.
remedie, das Mit'tel, 2.
remedi'éeren, ab"herfen
(met datief),
remitteeren, remittie'ren.
remmen, bremsen, hem'-
men.
Remonstrant, der Armi-
nia'ner, 2 ; der Remon-
strant', 5.
remplaçant, der Stell"-
vertre'ter, 2.
remschoen, der Hemin'-
schuh, 1.
ren, das Ren'nen, 2.
rendeeren, rentie'ren,
ein"brin'gen, ab"wer'-
fen.
rennen, ren'nen.
rente, die Rente, 5.
rentenier, der Rent'ner, 2,