Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
ploeg, der Pflug, 1*.
ploegen, pflü'gen.
ploert, der Philister, 2.
der Hans Lie"derlich, 1.
plooi, die Fal'te, 5.
plotseling, plötz'lich.
pluche, der Plüsch, 1.
pluim, der Fe"derbusch',
1*.
pluimgedierte, das Fe"der-
vieh'.
pluis, das Flöck'chen ;
pluis, (bijv. nw.:) rich-
tig, het is daar niet pluis,
es geht da nicht mit
rechten Dingen zu.
plukken, pflüc'ken.
plunderen, plün'dern.
pochen, prah'len ; gross
tun; auf'schnei'den.
podagra, das Po'dagra.
poedel, der Pu'del, 2.
poeet, der Poet', 5.
poes, das Miez'chen, 2.
2>o«sp«s,derMisch'masch.
poetisch, poe'tisch.
poezelig, zart.
poffen, bor'gen.
poging, der Versuch', 1.
pokdalig, poc'kengrü'big.
de pokken, die Blat'tern.
polichinel, der Hans-
wurst', 1*.
polis (assurantie:) die
Poli'ce, 5.
politie, die Polizei', 5.
politiemuts, die Dienst"-
müt'ze, 5.
politiek, poli'tisch.
de politiek, die Politik'.
polka, die Pol'ka.
pols, der Puls, 1.
polsen, einem auf den
Zahn fühlen.
polsstok, derSpring'stock,
1*.
2)olijsten, polie'ren.
pomerans (op een biljart-
keu :) der Knopf, 1*,
(sinaasappel :)* die Po-
meran'ze, 5.
pomp, die Pum'pe, ö.
pompen, pum'pen, 5.
pomper, der Pum'per, 2.
pond, das Pfund, 1.
ponjaard, der Dolch, 1.
pons, der Punsch.
pont, die Fäh're, 5; die
Ponte, 5.
pontveer, die Fäh're, ö.
pooien, ze'chen, pokulie'-
ren.
pook, das Schür"ei'sen.
pool, der Pol, 1.
poort, das Tor, 1.
eene poos, ei'ne Wei'le.
poot, 1 (van groote dieren
en van meubels:) der
Fuss, ;'2 (van katten,
honden, enz.;) die Pfo'-