Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
pelgrim, der Pil'ger, 2;
der Pil'grim, 1.
pelsjas, der Pelz"man'te],
2*.
pelterijen, die Pelz"wa'-
ren.
peluw, der oderdas Pfül, 1.
pen, die Fe'der, 5.
pendule, die Pen"deluhr',
5; die Stutz'ulir, 5.
penning, der Pfen'nig, 1.
penseel, der Pin'sel, 2.
pensioen, die Pension' 5,
der Ru'hegehalt', 1.
peper, der Pfeffer.
pereboom, der Birn'baum,
1*.
perfect, voll'kommen ;
vor'trefflich.
periodiek, perio'disch.
perkament, das Perga-
ment', 1.
de pers, die Pres'se, 5.
personeel, das Personal', 1.
groot personeel, vie'le
Leu"te.
personentrein, der Perso"-
nenzug', 1*.
persoon, die Person', 5.
persoonlijk, persön'lich.
perzik, die Pfir'sich, 5.
pest, die Pest, 5.
petQioofddeksel:)dL\e'M\iV-
ze, 5, die Kap'pe, 5.
petekind, der (die) Pa'te, 5.
peterselie, die Petersi'lie.
y)«iroZeM)?!,(liePetro'leum;
das Stein'öl.
pettenwinkel. derMüt'zen-
la'den, 2* ; der Kap'-
penladen, 2*.
peuteren, sto'chern;
{fig.) sich an"stren'gen.
peuzelen, essen; {fig.) es
sich schmec'ken las'-
sen.
philanthroop, der Philan-
throp', 5, der Men"-
schenfreund', 1.
philosoof, der Philosoph',
5.
photographeeren, photo-
graphie'ren.
physionomie, die Physi-
ognomie', 5.
pianino, das Piani'no,
{mrv.: -s).
pianist, der Pianist', 5.
piano, das Pia'nofor"te,
{mrv.: -s).
piek, die Pi'ke, 5.
Pieterspenning, der Pe"-
terspfen'nig, 1.
pik {pek:} das Pech.
pikant, pikant.
pikken, {met den bek:)
pic'ken; {metpek bestrij-
ken :) pi'chen; pe'chen.
pil, die Pil'le, 5.
pilaar, der Pfei'ler, 2.