Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
de parvenu, der Empor"-
köinm'ling, 1.
•pas, (zoo even :) so eben ;
(met den voet:) der
Schritt, 1 ; (reispas :)
der Pass, ]*.
jmschen, die O'stern.
pasmunt, die Schei"de-
mün'ze, 5.
paspoort, der Pass, 1*;
die Entlassung, 5.
passagier, der Passagier',
1.
passen, pas'sen ; an"pas'-
sen; ab"passen.
de passer, der Zir'kel, 2.
pastei, die Paste'te, 5.
pasteibakker, der Paste"-
tenbäc'ker, 2.
pastoor, der Pastor, 5;
katho"lischer Pfar'rer,
2.
pastorie, die Pfar're, 5;
das Pharrhaus, 3*,
patent, aus'gezeich"net.
hei patent, das Patent', 1
pater, der Pa'ter (mrv. :-s)
patiënt, der Patient', 5.
(spr.: pa-sjent) ; vrouwe
lijk: die Patien'tin, 5
het patroon, das Mu'ster,
2, die Patro'ne, 5.
de patroon (meester;), der
Mei'ster, 2 ; der Prin-
zipal', 1.
de patroon (beschermer:)
der Patron', 1.
eene patroon, eine Patro'-
ne, 5.
patroontasch, die Patro"-
nenta'sche, 5.
patrijs, das Reb'huhn,3*.
pauk, die Pau'ke, 5.
pauperisme, der Paupe-
ris'nius.
paus, der Papst, 1*.
pauseering, die Pau'se, 5;
die Pausie'rung, 5.
pauselijk, papst'lich.
pauw, der Pfau, 4.
pauwin, die Pfau"hen'-
i.e, 5.
pauze, die Pau'se, 5.
paviljoen, der Pavillon'
(mrv. :-s).
pedaal, das Pedal', 1.
pedanterie, die Pedante-
rie', 5.
peen, die Möh're, 5; die
gel'be Rü'be, 5.
peer, die Bir'ne, 5.
pees, die Seh'ne, 5.
peet, der Pa'te, 5.
peil, der Pegel, 2; das
Peil, 1; fig. das Mass, 1.
peilen, pe'geln : sondie'-
ren.
peinzen, sin'nen.
pek, das Pech.
pekel, der Pö'kel.