Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
over-treder, der Übertre-
ter, 2.
overtreding, die Ubertre'-
tung, 5.
overtreffen, übertreffen.
overtuigen, überzeu'gen ;
überfüh"ren.
over tuig end,ühevze\x'gend.
overtuiging, die Überzeu'-
gung, 5, die Überfüh"-
rung, 5.
overvallen, überfal'len.
overvloed, der Ü"berfluss'.
overvloedig, ü'berflüs'sig.
overvragen, überfor'dern.
overwegen, erwä'gen.
overweging, die Erwä'-
gung, 5.
overwinnaar, der Sie'ger,
2.
overwinnen, sie'gen.
overwinning, der Sieg, 1.
overijling, die Überei'-
lung, 5.
overzetting, die Überset'-
zung, 5.
aan de overzijde, ien'seits;
drüben.
paadje, das Pfäd'chen, 2.
paaiement, der Termin',
1.
paaien, hin"hal'ten; (af-
schepen :) ab"spei'sen.
paal, der Pfahl, 1*.
paar, das Paar, 1.
paard, das Pferd, 1 ; (in
het schaakspel:) der
Sprin'ger, 2.
paardenspel, der Cir'kus,
(Zir'kus) 1.
paarde(n)vleesch, das
Pfer'defleisch.
paars, veil"chenblau', vi-
olett'.
paaschdag, der 0"stertag',
paaschei, das 0"sterei',
3.
pacht, (overeenkomst:) die
Pacht, 5 ; (huursom :)
die Pachf'sum'me, 5.
pachten, pach'ten; mie-
ten.
pachter, der Pach'ter, 2*.
pad, der Pfad, 1.
padde, die Krö'te, 5.
paddenstoel, der Pilz, 1.
pagaaien, ru'dern.
pagina, die Sei'te, 5.
pagineeren, paginie'ren.
pair (een titel;) der Pair
(mrv. : -s).
pakje, das Päck'chen, 2.
pakken, pac'ken,
paleis, der Palast', 1*.
palet, die Palet'te, 5.
paletot, der Ü"berrock',
1*.