Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
wil zeggen met de letters, waaraan wij'gewend zijn),
dan moet overal het Duitsche letterteeken „sz" ver-
vangen worden door eene dubbele „es" (ss).
Daar wij ons in dit Handboekje van Latijnsche
letters bedienen, behoeven wij over de Duitsche
letters niet verder uit te weiden.
Uitspraak.
Verreweg de meeste letters worden uitgesproken
juist als in het Hollandsch. Wat betreft die letters,
waarvan de uitspraak van de onze verschilt, ligt
het niet in het belang der gebruikers van dit boekje
hier alle schakeeringen breed uit te meten. Wij
zullen dus slechts het onmisbaar noodige opgeven,
en zulks zoo kort en eenvoudig mogelijk, maar
toch zoo, dat men er mede volstaan kan. De fijne
schakeeringen in de uitspraak leert ieder, die
Duitsch met Duilschers spreekt, vanzelf door af-
hooren en opmerken.
De vocalen.
De uitspraak der vocalen is, evenals in het Hol-
landsch, te onderscheiden in lang en kort.
Dubbele vocalen zijn altijd 1 a n g, In het Duitsch
zijn er slechts drie : aa, ee en oo.
De enkele vocaal is over het algemeen kort,
zoodra zij in dezelfde lettergreep twee of meer
consonanten achter zich heeft (mits geen „ss" of
„th" zijnde, zie 13 en 14 regels verder).