Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
leeraar, (predikant:) der
Pa'stor (mrv.: Pasto'-
ren); (onderwijzer:) der
Leh'rer, 2.
leeren van, ler'nen von.
leeren aan, leh'ren
(met datief),
leerling, (scholier:) der
Schü'ler, 2; (van een
vak:) der Lehr'ling, 1.
leerlooier, der Ger'ber, 2.
leesbaar, les'bar.
leest, (schoenleest:) der
Lei'sten, 2.
leeuw, der Lö'we, 5.
leeuwerik, die Ler'che, 5.
leeuwin, die Lö'win, 5.
legaat, das Legat', 1.
leger, das Heer, 1.
leggen, Ie'gen,
legioen, die Legion', 5.
lei, der Schie'fer; eene
lei, eine Schie'ferta'fel,
5.
leiddraad, derLeif'fa'den.
leidekker, der Schie'fer-
dec'ker, 2.
leider, der Füh'rer, 2.
leiding, die Lei'tung. 5.
leidsman, der Füh"rer, 2.
leidsvrouw, die Füh'rerin,
5.
lekkage, der Leek, 1.
lekken, lec'ken.
lekker, köst'lich, lec'ker.
lekkernij, die Leckerei', 5.
lelie, die Li'lie, 5.
lendenen, die Len'den.
lengen, liin'ger wer'den.
lengte, die I^än'ge, 5.
lenig, geschmei'dig.
lenigen, lin'dern.
lens, leer.
de lens, die Lün'ze, 5.
lente, der Lenz, 1, der
Früh'ling, 1, das Früh'-
jahr, 1.
lepel, der Löffel, 2.
lepelkost, die Löf'felspei'-
se, 5.
les, die Lektion', 5.
lesschen, lö'schen.
lessenaar, das Puit, 1.
letsel, die Verlet'zung, 5.
letten op, Achf'ge'ben auf.
letter, der Buch"sta'be, 5.
letterkunde, die Literatur'.
letterkundig, litera'risch.
letterlijk, buch"stäb'lich.
leugen, die Lü'ge, 5.
leugenaar, der Lüg'ner, 2.
leugenaarster, die Lüg'ne-
rin, 5.
leunen op, leh'nen auf.
leuning, die Leh'ne, 5.
leuninqstoel, der Lehn'-
stuhl, i*.
te leur stellen, täu'schen.
leven, Ie'ben.
het leven, das Le'ben ;