Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
und kraft'los; (fig.) ab"-
geschmackt'; (lafhar-
tig :) feig"her'zig.
lager, nie'driger.
het Lagerhuis, das Un"-
terhaus'.
lak, (verlaksel:) der Lack,
1; (brievenlak:) der
Sie"gellack'.
lakmoes, das Lack'mus.
lakei, der Lakai', 5.
laken, (kleedingstof:) das
Tuch,3*;(op bed:) das
Bett'tuch, 3*.
laken, ta'deln.
lam, lahm.
het lam, das Lamm, 3*.
lambrizeering, das Ta'fel-
werk'.
lamp, die Lam'pe, 5.
lampetkan, die \Vas"ser-
kan'ne, 5.
lampetkom, das Wasch"-
bec'ken, 2.
lampion, die Lam'pe, 5.
lamsvleesch, das Lamms'-
fleisch.
lancet, die Laiizet'te, 5.
landbouw, der Land'bau.
landbouwer, der Land"-
bau'er, 4.
landelijk, liiud'lich.
landen, lan'den.
landgenoot, der Lands'-
mami, de landgenooten.
die Lands"ieu'te.
landhuur, die Land"-
pacht'sum"me, 5, der
Land'zins, 5.
landingplaats, der Lan"
dungsplatz', 1*.
landkaart, die Land"-
kar'te, 5.
landlooper, der Land"-
strei'cher, 2; der Va-
gabund', 5.
landman, der Land'mann,
3*.
landsman, der Lands'-
mann (mrv.: Lands"-
leu'te).
landschapschilder, der
Land"schaftsma'ler, 2.
landstreek, die Ge'gend,
5.
landverhuizer, der Aus"-
wan'derer, 2.
landverhuizing, die Aus"
wan'derung, 5.
landvoogd, der Land'-
vogt, 1*.
landweer, derLand'sturm.
lang, lan'ge.
langdradig, lang"wei'lig.
lang^cei-pig, läng'lich.
langzaam, lang'sam.
lankmoedig, lang'mütig ;
nach"sich'tig.
lans, die Lan'ze, 5.
lansier, der Lanz"rei'ter, 2.