Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
kerstmis, die Weih"nach'-
ten.
kervel, die Ker'bel.
ketel, der Kessel, 2.
ketellapper,
der Kes"seliiic'ker, 2.
ketting, die Kefte, 5.
keuken, die Kü'che, 5.
keukenmeid, die Kü"chen-
magd, 1*.
keur, die Aus"wahl.
keurig, aus"gesucht'.
keursje, das Leib'chen, 2,
die Schnür'brust, 1*.
keus, die Wahl, 5.
keuvelen, plau'dern.
kever, der Kii'fer, 2.
kibbelen, zan'ken.
kies, der Bac"keozahn', 1*.
kiesch, delikat'.
kiescollege, das Wahl"-
kolle'gium (mrv.: -le'-
gien).
kiespijn, der Zahn'-
schmerz, das Zahn'-
weh.
kieswet, das Wahl"gesetz',
1.
kiet, quitt.
kiezen, wäh'len.
kiezentrekker, (werktuig:)
die Zahn"zan'ge, 5,(per-
soon;) der Zahn'arzt,
1*.
kikvorsch, der Frosch, 1*.
kina, die Fie"berrin'de.
kind, das Kind, 3.
kinderachtig, kin'disch.
kinderlijk, kind'lieh.
kindermeid, das Kin"der-
mäd'ehen, 2.
de kinderziekte, die Blat'-
tern.
eene kinderziekte,QineKm'-
derkrank'heit, 5.
kindsch worden, zur Gei"-
stesschwä'che verfal'-
len.
kindschheid, die Gei"stes-
schwä'che.
kindsheid, die Kind'heit.
kindskind,das Klein'kind,
3.
kinkel, der Gro'bian, 1.
kip, die Henne, 5.
kippenhok, das Hüh"ner-
haus', 3*.
kippig, kurz"sich'tig.
kirren, gir'ren.
kist, die Ki'ste, 5;
(doodkist-:) dev Sarg,l*.
kisten, ein"sär'gen, in den
Sarg le'gen.
kittelen, kit'zeln.
klaaglied, das Kla"gelied',
O.
klaar, (helder :) klar ;
(gereed:) fer'tig.
klacht, die Kla'ge, 5.
kladboek, die Straz'ze, 5.