Boekgegevens
Titel: Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Auteur: Bruin, Servaas de
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, ca. 1905 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200416
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Help u zelf op reis met Duitsch: een handboekje voor hen, die Duitsch moeten of willen spreken
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
indigo, der In'digo.
indoopen, ein"tau'chen.
indringend, zudring'lich.
indringer, Ein"dring'ling,
1.
indrogen, ein"trock'nen.
indruk, der Ein'druck, 1*.
industrieel, betrieb'sam ;
in'dustriell'.
deindustri'éel,devGevferh"-
trei'bende, 5; der In'-
dustriel'le, 5.
ineen, in'einan'der.
inenting, die Ein"imp'-
fung, 5.
infaam, infam'.
infanterie, die In'fanterie',
5.
informeeren naar, sich
erkun'digen nach.
ingebeeld, ein"gebirdet.
ingenieur, der Ingenieur',
1.
ingenomen met, ein"ge-
nom'men für.
ingeschapen, an"gebo'ren.
ingeval, im Fal'le; falls.
ingeving, die Ein"ge'bung.
ingevolge, zufol'ge, {met
datief),
ingewanden, das Ein"ge-
wei'de-
ingeworteld, ein"gewur'-
zelt.
ingezetene, der In'sass, 5.
inhalig, hab"gie'rig, fil'-
zig.
inhoudsregister, das In"-
haltsverzeich'nis, 1.
inhuldiging, die fei"erli'-
che Ein"set'zung; die
Hul'digung.
inkomen, das Ein"kom'-
men.
inkomende rechten, der
Ein"fuhrzoll', l*.
inkomsten, das Ein"kom'-
men, die Ein"künf'te.
inkt, die Tin'te.
inktkoker,da,s Tin"tenfass',
inlander, der (die) Ein"-
gebor'ne, 5.
inlandsch, ein"hei'misch.
inleiding, die Ein"lei'-
tung, 5.
inlichting, die Aus'kunft,
1*,
inlichtingen inwinnen, Er-
kun'digungen ein"-
zie'hen,
inlijving, die Ein"verlei'-
bung, 5.
inmiddels, inzwi'schen. ■
innemen, ein"neh'men.
ingenomen zijn met, ein"-
genom'men sein für.
inoogsten, ein"ern'ten.
inprenten aan, ein"prä'-
gen {met datief).