Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-93
der hoogst merkwaardige Golf van Maracaïbo ; 2). het k u s t g e-
bergte van Venezuela, ten O. van dezelfde golf; 3). het
hoogland van Guyana, van talrijke bergketens doorsneden;
4). de Serra do Espinhapo (= ruggegraadsgebergte), en 5).
de Serra do Mar (= zeegebergte), beide aan de oostkust van
Brazilië, twee leden van het uitgestrekte bergland van Bra-
zilië, dat bijna '/c ^^^^ geheel Z.-Amerika beslaat. Het
is nog weinig onderzocht; meest met eindelooze oorspronke-
lijke wouden bedekt
Onvergelijkelijk zijn de weelderigheid en plantenrijkdom dezer wouden.
Welk eene bonte afwisseling van plantenvormen! Haast geen boom gelijkt den
anderen in kleur van den bast, in vorm en kleur van bladeren, bloesems en
vruchten. In de dichte bladerkronen wisselen alle schakeeringen van het groen
met grijze bladeren af; andere blinken met eene verblindend witte wol. Daar-
tusschen schitteren veelkleurige bloementrossen, purperroode, gele en bruine
vruchten. Men ziet de sierlijke waaiers der hooge palmen wiegelen boven de
bladerzee; talrijke boomen met gevederde bladeren, gelijk onze acacia's, staan
er. tusschen met lange, zonderlinge zaadpeulen. De vijgeboomen breiden hunne
takken ver naar alle kanten uit. Netels als boomen, voorzien van melksap,
dat nu eens drinkbaar is, dan weder uit doodelijk vergif bestaal, schieten
tusschen de boomen op. En boven dezen plantenwildernis klimmen en winden
rankende lianen. Dikwijls honderden meters lang, slingeren zij zich van
boom tot boom, en spreiden een groen, fraai gebloemd net over de oude
woudreuzen uit.
Even veelkleurig is de dierenwereld van het oorspronkelijk wond. Groote,
bonte kapellen fladderen boven de bloemenzee; prachtige torren en schitterende
kolibri's zweven in 't rond; papegaaien vervullen het woud met hun wanluidend
geschreeuw, en daartusschen weergalmt het gebrul der apen, die behendig van
den eenen boomtop tot den anderen klimmen.
Aan groote rivieren is Z.-Amerika buitengewoon rijk.
Zij stroomen alle in den Atlantischen Oceaan of in de
Caraibische Zee (waarom ?). In de Caraibische Zee stroomt
de Magdalena-rivier. In den Atlantischen Oceaan vloeien:
4). de Orinoco, met de Cassiquiare; 2). de Amazo-
nenstroom, 770 mijlen lang, de grootste rivier der
aarde, met de Rio Negro links, de Madeira en vele andere
groote rivieren rechts; tusschen de Rio Negro en de Cassi-
quiare is eene beroemde natuurlijke stroomverbinding; 3)
de San Francisco; 4). de Parana, met de Para-