Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-90
dat met steile kustgebergten in den Grooten Oceaan valt.
Geheel anders ziet het er uit aan den oostkant van het
Rotsgebergte en van het noordelijk deel van het tafelland.
Hier breidt zich eene onmetelijke vlakte uit, die bijna on-
afgebroken doorloopt van de Golf van Méjico tot de N.
IJszee. Deze groote laagvlakte bestaat vooreerst uit het
reusachtige Mississippi-dalmet zijne eindelooze savannahs
of prairiën (= grassteppen); vervolgens uit een ontzag-
lijk uitgestrekt merenplateau, met de vijf groote Canada-
sche meren: het Boven-Meer, Michigan (mü-sji-gen),
Huron (jóe-run), Erie (i-ri) en Ontario (on-tcer-ió), traps-
gewijze boven elkander gelegen en door hunne uitwaterin-
gen met elkander verbonden.
De stroomverbinding tusschen het Erie- en Onlario-meer vormt
den beroemden Niagara-waterval. Eene 1200 M. breede water-
massa, door een rotseiland in 't midden in twee armen verdeeld,
valt in een' 50 M. diepen afgrond, waarboven 60 M. hoog eene
spoorwegbrug hangt. Niagara beteekent: donder der wateren.
De Amerikaanscho savannahs of prairiën zijn geheel verschillend
•van de Aziatische en Afrikaansche woestijnen. De overal vrucht-
bare grond is bij voldoende besproeiing met een dik grastapijt be-
dekt. In de lente eene bloemenzee, wordt de grassteppe in den
zomer tot een dicht woud van halmen. Prairiebranden, dikwijls
opzettelijk ontstoken , behooren tot de ontzettend prachtige natuur-
verschijnselen.
Ten N. van het groote merenplateau ligt weder eene
reusachtige laagvlakte, welke de diep in 't vastland drin-
gende Hudsonsbaai omringt en met talrijke meren bezaaid
is. De grootste waterbekkens zijn hier het meer Winipeg,
het groote Slavenmeer en het Groote-Berenmeer.
De oostrand van N.-Amerika wordt gevormd door de
ketens van het Alleghany (elUgènni) gebergte, dat door
eene naar 't N. gedurig smaller wordende kuststreek van
den Atlantischen Oceaan is gescheiden.