Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-87
§ 8. Aan de Z.punt van Afrika ligt het eene schep-
ping der Nederlanders, thans in de macht der Engelschen. Afkeer
van hun bestuur leidde de Kaapsche Nederlanders tot de stichting
der meer binnenlands gelegene boerenrepublieken : de Oranje- Vrijstaat
(hfdpl. Bloemfontein) en de Transvaalscherepubliek (hfdpl. Preetoria).
De ontdekking van goud- en diamantvelden opent voor Zuid-Afrika
een glansrijk verschiet.
Naar aanleiding van vijandelijkheden tusschen de Kaffers en de Transvaal-
sche of Z u i d-A frikaansch e republiek had Engeland dezen vrijstaat weder-
rechtelijk in bezit genomen. Onder toejuiching van bijna de geheele beschaafde
wereld herwonnen de dappere Transvalers in 1881 na een roemrijken vrijheids-
oorlog hunne zelfstandigheid. Om bun eigenaardig Nederlandsch karakter zijn
de beide Zuid-Afrikaansche republieken voor ons bijzonder merkwaardig.
De Kaapstad (45 000 inw) ligt aan den voet van den Tafelberg; zij is
een belangrijk station voor handel en scheepvaart. Aan de Z.O. kust en in het
binnenland wonen de krijgshaftige Kaffers, de Hottentotten en de om hunne
woestheid gevreesde Bosjesmannen. Met de onderwerping der dappere Zoeloe-
Kaffers door de Engelschen, is de gevaarlijkste macht voor de blanken in Zuid-
Afrika gebroken.
C. DE EILANDEN.
De armoede aan eilanden springt hij Afrika terstond in 't oog. In den At-
lantischen Oceaan liggen: 1. De A9ore8, 2. Madeira, 3. de Kaapverdische
eilanden, bezittingen van Portugal; 4. de Canarieche eilanden (Spaaneche be-
zitting), waarvan de voornaamste zijn: Ferro (eerste of liever nulmeridiaan 1)
en het geheel vulkanipche Tenerifie met zijn' kegelvormigen piek {3800 M.);
B, St. Helena, een barre rottkegel (veibanrirgsplaats van Napoleon I) en
Aßcension, Engelsche bezittingen. Jn de Golf van Guinea: 6. Eeinan do Po,
en Annabon (Spaansch), San Thomas en PrinFeneiland (Portugeesch).
In den Indischen Oceaan ligt Jffaclag^asliar (zoo groot als geheel Duitschland),
door bet ](ana:<l van Mozambique van de oostki'st van Afrika gescheiden. De
kern des eilands is een ge7ond hoogland , waarvan bet noordelijk gedeelte het
volkrijkst is Etn breede gordel van dichte wouden, alleen op de zuidwestkust
afgebroken, rijk aan edele houtsoorten (ebbenhout, mahoniehout, sandelhout!)
sluit deze kern in. De kusten yijn velerwege moerassig en ongezond, vooral
in 't NO. en NW. met eene ondoordringbare plantenwildernis bedekt. De oost-
kust is bijzonder regenrijk. Op de zandvUkten in 't Z. vindt men eieren 6
of 7 maal zoo groet als struiseieren (= lEO hoendereieren I), afkomstig van
een' uitgestorven struisachtigen vogel. Veel wilde zwijnen, krokodillen en
half-apen. Geen olifanten of rhinorerojsen. Het grootste deel des eilends staat
onder de heerschappij der Hova's, een Maleische volksstam, die de veel tal-
rijker oorspronkelijke bevolking, verwant met de bewoners van het tegenover-
liggende Afrikaansche vastlard, heeft onderworpen. Sedert 1861 hebben vele
Bova's het christendom en daarmede Europceccbe beschaving en zeden sange-