Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-86
§ 4. Senegamhië^ het kustland van den Senegal en de Gambia,
■wordt door heidensche negers bewoond. De Senegal wordt beheerscht
door de Franschen; aan den mond der Gambia bestaan Fransche
en Engelsche nederzettingen.
Ten Z. van Senegambië liggen: de Engelsche kolonie Sierra-
Leone, »het kerkhof der blanken," met de hoofdstad Freetown
(frtiaun), en de vrije negerrepubliek Liberia^ hfdst. Monrovia,
bewoond door negers, die van de slavernij bevrijd of uit handen
der slavenhalers verlost zijn.
§ 5. Soeddn of (beide = negerland), reikt van Senegambië
tot Abyssinië. In het geheele gebied van Niger en Binoewé zijn
de talrijke negerstaten afhankelijk van de veroverende Fellata's
(= de gelen), een volk, dat uit Senegambië den Soedan is binnen-
gedrongen en waarschijnlijk uit eene vermenging van mooren en
negers is ontstaan.
De merkwaardigste steden in West-Soedan zijn: Timbüktoe, een groote
bazaar, het middelpunt van den karavaanbandel; 5 karavanenwegen gaan van hier
door de Sahara. Sokoto, belangrijke bandel en industrie (leer-en ijzerwerk!).
Jakoba (150 000 inw.?), de volkrijkste negerstad, S'/a nnr gaans in omtrek.
In Midden-Soedan liggen de machtigste negerstaten: Bornoe, Bagirmi en
"Wadai. Darfoer en Oost-Soedan zijn aan Egypte onderworpen. De Soedan is
zeer volkrijk, meestal ook waterrijk en vruchtbaar,
§ 6. Opper-Guinêa, Op deze ongezonde kusten hebben de
Engelschen en Franschen, vroeger ook andere staten, een aantal
vaste punten in 't belang van den handel. Men onderscheidt hier:
de Slaven- (Olie-), Peper-, Tand- (Ivoor-) en Goudkust. Al deze
voortbrengselen worden door de negerstammen uit het binnenland
naar de kust gebracht en tegen Europeesche waren verruild. Aan
den schandelijken slavenhandel is hier thans paal en perk gesteld.
§ 7, Neder-Guinéa is het kustland van de linie tot Kaap Negro,
minder ongezond dan Opper-Guinea.
De PorfDgeezen hebben hier verscheidene handels-koloniën; de voornaamste
is het schoongelegen Loan do. De Nederlandsche Afrikaansche Handelmaat-
schappij heeft hier, onder meer, het zeer belangrijke handels-efablissement te
Bananas, aan den mond der Kongo, eene reusachtige rivier, waterrijker dan
de Mississippi; 70 m. buiten den mond klenrt zij nog het zeewater geelachtig groen.