Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-84
te huidkleur (bijv, de welgemaakte Tibbo's, de krijgshaftige Or-
ma's en Somali's), maar zij zijn scherp van de negers onderscheiden.
Aan de zuidspits van Afrika vormen de verachte Hottentotten en
Bosjesmannen een bijzonder ras. Tevens zijn daar talrijke Euro-
peesche kolonisten en hunne nakomelingen (Kaapsche Boeren I). De
bewoners der noordelijke kustlanden en van Abyssinié zijn Semieten.
Het christendom heerscht alleen in de Engelsche bezittingen in
Zuid-Afrika, in den Oranje-Vrijstaat en in Transvaal (de Abyssiniërs
heeten ook christenen); de islam heerscht in het N. tot aan den Soedan;
verder zuidelijk ontmoet men het heidendom in velerlei vormen
(fctisjdienst).
B. HET VASTLAND.
§ 1. De Nijllanden. Een gedeelte van het bronnenland van
den Nijl is het Alpenland van Hahesj of Abyssinié, De Abyssiniërs
zijn in naam christenen, maar zijn zeer ruw en onbeschaafd.
Aan den middelloop van den Nijl ligt Nuhië, dat alleen in het
Nijldal vruchtbaar en bebouwd is. De stad Kha rtóem is hier de hoofd-
markt voor den handel, vooral in ivoor. Egypte^ het land aan den be-
nedenloop van den Nijl, is de zetel eener aloude beschaving.
Egypte heeft zijne vruchtbaarheid alleen aan den Nijl te danken.
Jaarlijks treedt deze buiten zijne oevers, overstroomt het land
heinde en ver en laat bij het terugtreden in zijne bedding eene
vette slijklaag achter. Uit die slijklaag ontspruit de weelderige
arenzee, welke Egypte maakt tot de korenschuur der omgelegen
landen. Bovendien is de katoenteelt hier niet onbelangrijk. Maar
deze vruchtbare streken zijn ook vaak de broeinesten van besmet-
telijke ziekten (pest, cholera en gevaarlijke oogontstekingen).
Even boven de Nijldelta ligt Kaïro, de grootste stad van Afrika (350 000
inw.). In de nauwe straten heerscht een bont volksgewoel; men treft hier
kooplieden aan uit alle werelddeelen (20 000 vreemdelingen!). De Europeanen
bewonen eene afzonderlijke wijk, de Erankenwijk. Naar den kant der woestijn
staan de 3 hoogste der nog bestaande pyramiden. Aan den mond van eenen der
Nijl-armen ligt Alexandrië (166 000 inw., waaronder 50 000 vreemdelingen),
belangrijke handelstad met enge ongeplaveide straten en vele regenbakken in
plaats van putten (groote uitvoer van granen en katoen, invoer van fabriek-
goederen en houti). Suês en Port-Saïd, aan de uiteinden van het Suês-ka-
naal; van de 13000 inw. van Port-Saïd zijn bijna de helft vreemdelingen. Nu-