Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-82
Bijna alle groote rivieren van Afrika ontspringen in de iieete
luchtstreek tusschen 15^ ZB. en 15" NB. De tropische regens
zijn hiervan mede oorzaak. Met uitzondering van den Nijl hebben
de groote Afrikaansche rivieren een' zeer krommen bovenloop, veel
watervallen in haren middelloop, een' zeer korten benedenloop:
door deze drie omstandigheden zijn zij voor handel en verkeer wei-
nig geschikt. Daarbij komt nog: waterarmoede iii het droge,
groote waterovervloed in het natte jaargetijde; ook zijn de rivier-
monden meest door slijk en zandbanken versperd,
§ 3. Klimaat Ligging en vorm maken Afrika tot^het
heetste werelddeel (waarom?); in den oostelijken Soedan,
ten Z. van Khartoem, ligt het gebied der grootste hitte
op aarde (gemiddelde zomerwarmte 33,5° C.; ia Mei en April, voor't begin
van den regentijd, ia eene hitte van 50® C. niet zeldzaam.)
In de noordelijke woestijnen is de regen nagenoeg on-
bekend; jaaruit jaarin waait hier de droge NO.passaat.
Steeds volgen zeer koele, zelfs koude nachten opgloeiend
heete dagen; tengevolge daarvan valt er een sterke dauw,
die het gebrek aan regen eenigszins vergoedt. (Heete woestijn-
winden: Samoen en Khamsinlj. De Soedan heeft vaste en overvloedige
regens in onze zomermaanden; aan de kusten van Opper-Guinea waait
alsdan een natte ZW. moeson, welke in onzen winter verdrongen
wordt door den onaangenamen, drogen Harmattan, De streken nabij
den evenaar, met name het plateau der groote meren, vormen een
gebied van zware regens in alle maanden des jaars (Speke telde in 1862
in de streek der groote Nijlmeren 239 regendagen I). Een dubbelen regentijd
heeft men in den gordel tusschen den Kongomond en Kaap Negro,
op de W.kust, en Zanzibar en Mozambique, op de O. kust. Bijna
regenloos is weder de Kalahari-woestijn. Het Kaapland en de Atlas-
landen hebben winterregens. In den regentijd zijn de waterovervloed
en de vruchtbaarheid even buitensporig, als in het droge seizoen de
dorheid en de schadelijke uitdampingen in de lage streken.
§ 4. Dieren en Planten, De dieren- en plantenwereld
van Afrika's noordkust komen met die van Zuid-Eiiropa