Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-80
Oceaan; in t O. vormt het vruchtbare Nijldal haren zoom;
haar noordrand steekt in 't plateau van Barka met steile
en rotsige kusten in de Middellandsche Zee vooruit.
Eene breede laagte, voormalige zeebodem, reikt langs
den zuidelijken voet van den Atlas van de Golf van Kabes
tot den Atlantischen Oceaan. Met hare eindelooze zand-
duinen (gescheiden door meer of mioder breede dalen en geulen), met
hare stuivende zandvlakten (met onderaardsche wateraderen en zout-
meren) maakt zij het NW. deel der Sahara uit.
De Atlas-landen, eenmaal een groot eiland, herinneren
door hunne natuurlijke gesteldheid sterk aan het Pyre-
neesche schiereiland, waarvan zij gescheiden zijn door de
nauwelijks 3 uren gaans breede straat van Gibraltar.
Groote streken van het binnenland, jal zelfs ook kustlanden van Afrika zijn
nog geheel onbekend of nog zeer weinig onderzocht. Hier het doodelijk kli-
maat (bijv. ia laag-Soedan, in de delta's en lage kuststreken), daar de gloei-
ende woestijn; elders de woestheid der bewoners sn de menigte wilde dieren,
overal de gesloten kust en de armoede aan bevaarbare rivieren , — oorzaken
genoeg ter verklaring dier langdurige onbekendheid. Des te meer achting ver-
dienen mannen als Livingstone, Vogel, Speke, Rohlfs, Cameron, Stanley en
zoovele anderen (onder wie ook onze landgenoote freule Tinne), die zich door
moeiten noch gevaren lieten afschrikken, en die in de laatste jaren verschillende
onbekende gedeelten van Afrika hebben doorkruist en ontsluierd. Zoo goed als
onbekend is nog het binnenland tusschen de Golf van Guinea en de groote Nijl-
meren, alsmede het gebied tusschen deze en Abyssinië De bewonderens-
waardige tocht van Stanley heeft de oeverlanden van den grooten Kongo-stroom
doen kennen als een dicht bevolkt, vruchtbaar tropisch woudgebied.
In de Middellandsche Zee vloeit Afrika's grootste rivier,
de van ouds beroemde Nijl.
De Nijl is niet alleen de langste, raaar ook de rechtste rivier
■van Afrika; tevens is hij de eenige groote rivier in Afrika, welke
uit zee tot op grooten afstand van den mond bevaarbaar is. Bij
hoogen »waterstand zijn bereids stoombooten den Nijlstroom opge-
varen tot Lado (op 4° N.B). Achttien eeuwen zocht men naar
zijne bronnen, welke in 1863 zijn gevonden door Speke en Grant;
zij liggen ten Z. der evennachtslijn op het groote merenplateau
(Victoria- en Albert-Nyanza). De wateren der met eeuwige sneeuw