Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-75
Aan de kusten wonen Maleiers, op het schiereiland van Makassar Makas-
saren en Boegineezen (stoute zeevaarders), in de havensteden vele Chineezen
en Orang-badjoe's of Orang-laoet (= zeemenschen), een mengsel van verschil-
lende volksstammen, die als visschers den geheelen Archipel doorkruisen. De
Alfoeren, de oorspronkelijke bewoners, zijn in het binnenland teruggedrongen;
alleen in de Minahasse van Menado hebben zij de overhand behouden.
Het geheele eiland staat onder Nederlandsch gezag: de zuidelijke
helft maakt met Soeinbdwa en de W.helft van Flor es, benevens
eenige kleinere eilanden, het gouvernement van Celébes en on-
derhoorigheden uit; het noordelijk deel vormt de zelfstandige
residentie Menado, terwijl de oostelijke streken tot de residentie
T erna te behooren. Van de 3 schiereilanden, waaruit dit skelet-
achtige eiland bestaat, zijn het noordelijkste en zuidelijkste voor
ons van het meeste belang. Op de zuidpunt van het laatste ligt
het beroemde Makassar of Ylaardingen (22 000 inw.), de
zetel van den gouverneur, met de forten Rotterdam en Vredenburg.
Makassar is de stapelplaats voor den handel met de talrijke
eilandjes in 't ZO. van den Archipel; de Boegineezen bezoeken
jaarlijks met hunne prauwen die ontelbare eilanden : van Makassar
brengen zij daarheen Europeesche manufacturen, metaalwaren en
arak; terwijl zij voornamelijk paarlen, schildpad, paradijsvogels,
eetbare vogelnestjes en tripang weerom brengen.
De tripang is een stekelhuidig dier, dat gedroogd en aan draden geregen
wordt; het artikel wordt meest uitgevoerd naar China, waar het bij geeu deftigen
maaltijd mag ontbreken. De echte Makasser-olie is eene soort van plantenboter
met reukwater vermengd, waarmee de Makassaren hun weelderig hoofdhaar zalven.
De Makassaarsche paarden houdt men voor de beste van den geheelen Archipel.
Gedurende den west-moeson is de haven van Makassar niet altijd veilig.
In de Minahasse (= bondgenootschap) van Menado heeft men eene be-
langrijke koffiecultuur (De Menado-koffie is de beste van Ned.-Indië!). De
120 000 inwoners zijn Alfoeren , die meestal het christendom hebben
aangenomen. De christelijke Alfoeren onderscheiden zich zeer gun-
stig van de heidensche. De voornaamste plaatsen aldaar zijn
Menado en Kema. De Minahasse is vulkanisch; de hoogste
berg is de Klabat (2000 M ).
§ 14. De inolukUen. Alle eilanden, tusschen Celébes,
Timor en Nieuw-Guinéa gelegen, dragen thans dezen naam.
Vroeger verstond men onder de Molukken alleen de tegenwoordige residentie Ter-