Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-70
ken. Tjipanas, bergtuinen van den gouvernements-plantentuin. Soeme»
dang en Garóet, beide door de schoonste natuurtooneelen omgeven.
4) H.rawang^9 hfdpl. Poerwakarta, theecultuur. 5) Tjeribon ^
hfdpl. Tjeribon, graf van Ibn Moelana, die den Islam op W.-Java in-
voerde. Indramajoe, belangrijke haven aan den mond der Tji-Manoek
(= vogelrivier), welke bij K arang-Sambong (juist bij het binnentreden der
residentie) bevaarbaar wordt. Uit de gouvernements-pakhuizen te Karang-
Sambong wordt de meeste Preanger-koffie de rivier af naar Indramajoe ge-
voerd en aldaar naar Batavia en elders verscheept. 6) Tagal^ hfdpl. Taga 1
prachtig gezicht op den Slamat. 7) Petealanffan 9 hfdpl. Pekal óngan
in den ZO. hoek dezer res. ligt het merkwaardige plateau van Diëng, rijk aan
oudheden (tempels en beelden) en zeldzame natuurtafereelen (werkende kraters,
zwavelmeren, stikvallei, veelkleurig meer). 8) Miaitjoemaas9 hfdpl.
Banjoemaas. Tjilatjap, belangrijkste haven aan de Z.-kust, tegenover
het eiland Kembangan, bekend door zijne fraaie bloemen. Schildpadvangst en
parelvisscherij aan de Kinderzee. 9) Mtagelén^ eene der rijkste en vrucht-
baarste residenties, hfdpl. Poerwóredjo, veel inlandsche nijverheid; millitair
kampement te Gombong. Karang Bólong (= uitgeholde rots), eetbare
vogelnestjes (jaarl. 500 000 stuks, door de Chineezen met 50 ets. per stuk betaald).
10) M£.adoe (= de vallei), de kleinste, dichtst bevolkte en best bebouwde
residentie, „de tuin van Java". Twee paren geduchte vuurbergen sluiten de
Kadóe ten W. en ten 0. in: aan de W. zijde staan de tot op aanmerkelijke
hoogte samenhangende Soembing en Sendóro, de „twee Gebroeders"; ten 0. de
Merapi (= verdelgend vuur) en de Merhuboe (= bewegende asch). Hfdpl.
Magelang, heerlijke ligging; nabij de staa de heuvel Tidar (volgens de legende
de kop eens grooten spijkers, die hier door 't middelpunt van Java geslagen,
het eiland aan de aarde hecht). Ten ZO. van Magelang ligt de trotsche tempel
van Boro-Boedoer (gebouwd op eenen heuvel in 7 terrassen boven elkander,
met talrijke nissen en steenen Boeda-beelden, het bovenste terras was oor-
spronkelijk met een geweldigen koepel gekroond).
11) Samarang^ hfdpl. Samarang (50 000 inw.), derde
handelstad van Java, de groote stapelplaats van Midden-Java, de
voorraadschuur van 5 of 6 residenties, ondiepe haven, heet en
ongezond, Bodjong, het „Samarangsche Weltevreden", ligt 2 palen (1 paal =
20 min. gaans) ten Z. der stad. Nog 11 palen zuidelijker ligt, 350 M. boven
den zeespiegel, het frissche en gezonde Oenarang met een groot ziekenhuis.
Salatiga (een der liefste plaatsjes in geheel Indië) en Ambartiwa (in eene
bekoorlijke vallei) zijn belangrijke verdedigingspunten. Van Samarang loopt
een spoorweg naar Soerakarta, en Djokjokarta, met eenen zijtak naar Sa-
latiga en Ambarawa. Grobógan met 3 slijkvulkanen in de nabijheid. De-
mak, oudste moskee op Java. 12) ÖJapar-a, hfdpl. Patti. Tot deze
res. behooren de Karimon-Djava-eilanden. 13) Remhang, hfdpl. Rem"