Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-69
noemt zich sultan. Naar oo&tergch gebruik bewonen zij met hunne
talrijke hofhouding eenen hrdtotij met dikke muren omringd.
De kraton te Djokjokarta ia wel een uur gaans in omtrek en wordt door
ongeveer 15 000 personen bewoond. De beide hoofdsteden, Soerakarta en
Djokjokarta, tellen ieder omstreeks 50 000 inw. In de Vorstenlanden heeft
de Nederlandsche regeering geen grondbezit, wel deel in de opbrengst van som-
mige belastingen, buitendien handelsvoordeelen.
Het Gouvernementsgebied op Java is verdeeld in 20
residentien; l) MSanlattê^ hoofdplaats Serang. Anjer, aan straat
Soenda, is de ververschingsplaats voor aankomende schepen; waterleiding van
3 uren gaans lengte; begin van den grooten postweg. Lebak, Iheecultunr,
steenkolen. 2) JBcrfartcr, hoofdst. Batavia, bijna 100000 inw.,
waaronder 16 000 Chineezen en 3000 Europeanen; de reede is
wel vrij veilig, maar ondiep; eene zeer kostbare, nieuwe haven is
in aanleg; groote schepen ankeren nog bij 't eilandje Onrust
(met een drijvend droogdok en scheepstimmerwerf); in de oude stad
hebben de Europeanen hunne kantoren en pakhuizen; hunne wo-
ningen staan echter in de nieuwe voorsteden ten Z. der stad:
Molenvliet, Rijswijk (paleis van den Gouverneur-Generaal), Weltevreden
(gouvernements-bureaux, vereenigd in het grootste en schoonste gebouw van
KederI-Indië), Koningsplein (geliefkoosde, lommerrijke uitspanningsplaats,
omringd met fraaie gebouwen). Tusschen de oude stad en de voor-
steden ligt het bedrijvige Chineesche kamp. De geheele weg van
Weltevreden naar Meester-Cornelis is aan weerszijden omzoomd
met liefelijk gelegen woonhuizen en op grootsche schaal aangelegde
villa's en buitenverblijven, een »vorstelijke heirbaan." Meester-
Cornelis, militaire school ter opleiding van onderofficieren voor het N.-I.
leger. Buitenzorg, door eenen spoorweg met Batavia verbonden,
paleis van den Gouverneur-Generaal, gouvemements-plantentuin en
Indische landbouwschool.
De schoone ligging en het gezonde, maar zeer vochtige klimaat van Buiten-
zorg vinden bij sommige pruttelaar« geen genade: „De omfloerste toppen der
bergen, zeggen zij, drukken u op de borst als molensteenen in grijze dekens
gewikkeld. Het regent er dag aan dag, telegraafdraden dik. Daarbij de on-
aangename nabijheid van twee kraters (de Salak en de Gedé), die elkander
met donderslagen en bliksemschichten te woord staan."
S) I'reang^er-reg^en^scliappen 9 hfdpl. Ban dong, hoog gelegen
(700 M.), net plaatsje, eren als Tjiandjoer, beide met prachtige omstre-