Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G6
centen (van de koffie 2 proc., van het tin 1 '/j pfoc- ')• De veilingen der Han-
delmaatschappij worden ongeveer elke maand gehenden, en wel te Amsterdam
en Rotterdam; kleine veilingen geschieden ook te Middelburg, Dordrecht en
Schiedam. Koffie en tin zijn de beide hoofdartikelen. De Handelmaatschappij
houdt zich niet bezig met reederij; zij stelt het vervoer van producten naar
het moederland bij inschrijving open voor alle Nederlandsche schepen, die
voor de Indische vaart geschikt zijn. Zoodoende zijn de belangen der Neder-
landsche feeders niet met die der Maatschappij in strijd.
Door de vereenigde werking van het Cultuurstelsel en de Han-
delmaatschappij heeft men drie groote doeleinden bereikt: i.
Ned.-Indië is voor het moederland eene bron van rijke inkomsten
geworden; 2. de Nederlandsche handel, die na de bevrijding van
de Fransche heerschappij geheel vernietigd was, heeft een aan-
zienlijk deel in den wereldhandel herkregen (stapelmarkten 1); 3. de
Nederlandsche zeevaart is herleefd.
§ 8. Bestuur. Het opperbestuur van Neerl.-Indië be-
hoort aan Z. M. den koning der Nederlanden, in Indië
vertegenwoordigd door den Gouverneur-Generaal (thans de heer
's Jacob), bijgestaan door den Raad van Indië. Buiten-
dien zijn er nog drie gouverneurs: die van Sumatra's
westkust, die van Atjeh en die van Celébes en onderhoo-
righeden, verantwoordelijk aan den gouv.-gen. Als hoofden
van gewestelijk bestuur heeft men verder overal residenten,
behalve in Benkoelen en Blitong, waar het gewestelijk be-
stuur is toevertrouwd aan adsistent- (= hulp-)residenten.
De residentiën van .lava zijn verdeeld in regentschappen,
waarvan het huishoudelijk bestuur is opgedragen aan inlan-
ders van hoogen rang. De Gouverneur-Generaal draagt bij
de inlanders den titel van Toewan-bezmr, d. i. groote heer.
De regent {pangéran, radeen-adipalli ot ioemenggoeng, al naar gelang van
bijzondere verdiensten I) staat dus onder de onmiddellijke bevelen van
den resident of zijn adsistent (= hulp-)resident. De regenten
mogen als de voorname handhavers van rust en orde worden
beschouwd; de inlanders betoonen hun slaafschen eerbied, en van
de zijde der hooge regeering worden zij met onderscheiding be-
handeld; zij genieten ruime jaargelden en hunne waardigheid gaat