Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-62
Voor de Europeesche markt worden vooral gekweekt:
koffie in ontzettende hoeveelheid, soms in een jaar wel
IV4 mill. pikols (1 pikol = 61'/^ KG.) met eene waarde
van 65 ä 7Ü mill. gulden. Men heeft voornamelijk: Java-,
Padang- en Menado-koffie; ook Bali, Makassar, Palémbang
en de Molukken brengen koffie voort. Het suikerriet
wordt voornamelijk in de vruchtbare lage landen aan de
noordkust van Java, tabak meest op hooge kalkachtige
gronden in Kediri, Pasoeroean (Malang-sigaren I), Bezoeki, Ka-
dóe en Rembang verbouwd; peper en geta-pertjah wordt
vooral op Sumdtra, kruidnagels worden op Amboina, mus-
kaatnooten en foelie op de Banda-eilanden gekweekt. De kina-
en theecultuur (beide op hooggelegeo gronden : de eerste in de Preanger, de
laatste in Biiitenzcirg, de Preanger en Bagelèn) WOPden Steeds belangrij-
ker. Van minder belang zijn indigo, cacao en katoen. Timor
levert veel en gezocht was, Bórneo steenkolen, edele me-
talen en gesteenten; maar veel belangrijker dan deze delf-
stoifen zijn de rijke tinmijnen op Barika en Blitong. Van
Surnatra's deifstolfenschat is tot dusver nog weinig partij
getrokken; het rijke Ombilin-kolenveld (aan den b„«eni..op der
Indragiri in di" PaHangsche Bovenlanden) ligt nog steeds ongebruikt,
als een droevig bewijs van gebrek aan ondernemingsgeest ten
onzent. Onder de vele houtsoorten der Indische wouden noe-
men wij alleen het ijzersterke djatti-hout en het welriekende
sandelhout. Den veelsoortigen rijkdom of liever overvloed van
voortbrengselen uit alle rijken der natuur te beschrijven is on-
doenlijk; tot een staaltje moge dienen, dat van de 29 ge-
slachten van palmboomen, die in Nedeil-lndië voorkomen,
sommige door 20, 30 en meer soorten vertegenwoordigd
worden! Melk en wijn, meel en groenten, vruchten en
suiker, olie en geneesmiddelen, touwwerk en bindrotting,
papier en pennen, bouwstoffen voor woningen en allerlei huis-
raad, — dit alles en nog meer leveren alleen de palmen op.