Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
der A moe, bewoond door de roofzuchtiKe ïurkomanen, die hunne levensmid-
delen op de markten van Khiwa en Bokhara betalen met den roof der Perzen.
De Kirgizen (= woestijnzwervers) zijn het talrijkste nomadenvolk der aarde.
§ 8. Aziatisch Rusland, a. Siberië. De onmetelijke laag-
vlakte van Siberië wordt naar het oosten steeds smaller; aan de
Berings-straat bereiken de noordoostelijke vertakkingen van het
Daoerische Alpenland de kust van de Noordelijke IJszee. Het
grootste deel van Siberië is een bevroren moeras {toendra), waardoor
reusachtige rivieren (Ob, Jenisei, Lena) met nog reusaclitiger mon-
dingen {limans) naar de onbevaarbare IJszee loopen. (Groot nadeel
hiervan!). De zuidelijke streken van Siberië zijn herbergzamer.
Hier vindt men korenvelden en wouden van Siberische cederboomen.
Op zijne ontzaglijke uitgestrektheid (bijna 230 000 □ mijlen) telt Siberië
slechts 5 mill, inw., waaronder vele verbannen staatsmisdadigers. De ])laat8en zijn
meest klein, met ellendige houten hutten. De hoofdbronnen van bestaan zijn
in de zuidelijke streken landbouw en veeteelt, in het N. jacht op pelsdieren,
in het Altaï- en Oeralgebied bergbouw.
Steden. Barnaul, middelpunt der bergwerken; Tobolsk, middelpont van
den pelshandel; Kjechta, middelpunt van den handel tusschen Rusland en
China. Irkóetsk, nabij het groote, allermerkwaardigste Baikal (= het rijke
meer). Ochotsk, bijna verlaten haven aan de zee van dien naam. Op het
vulkanische schiereiland Kamtsjatka de haven P e t r o pau 1 o v s k. Vooral de
eilanden van Nieuw-Siberië bevatten een ontzaglijken voorraad van voorwereld-
lijk ivoor (mammoetstanden!), die ook veel aan de Lena voorkomen en waarvan
Jakdetsk de stapelplaats is.
b. Turkestan, zie de vorige Tot dit gouvernement behoort ook
Russisch-Dzoengarije of Semirdtsjensk (== zevenstroomland). De groote stad
Koeldsja aan de lli (de grootste dier „zeven etroomen", welke uitloopen m
het aanzienlijke Balkasj (= groote) meer) is thans aan China teruggegeven.
c. Het Amoerland. Deze nieuwe provincie is weinig bevolkt, maar
voor den Russischen handel van groot belang. De kust, van den mond der
Amoer {dmoer) tot aan Korea, rijst als een steile muur soms meer dan 1000
M. hoog uit de zee. Hoofdst. Wladiwostok (= beheerscheres van het
Oosten), snel ontluikende handelstad en oorlogshaven aan de Japansche Zee;
deze stad schijnt bestemd om haren naam eenmaal eer aan te doen l Niko-
lajevsk, aan den ondiepen mond der Amoer.
C. DE AZIATISCHE EILANDEN.
§ 1. De Aleóeten vormen als het ware eene brug tusschen Azië en
Amerika (van kaap Lopatka tot het schiereiland Aljaska), gelijk deKoerilen
tusschen kaap Lopatka en het eiland Jeso. De eersten scheiden de Berings-
Zee (waarin het Berings-eiland, merkwaardig door Bering's dood!) van den
Grooten Oceaan; de laatsten evenzoo de Zee van Ochótsk. Voor den mond der
II