Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
lioofdstroomen zijn: de onstuimige, slecht bevaarbare Hoang-ho en
de majestueuze Jang-tse-kiang, de hoofdverkeerweg des rijks, tot
diep in 't binnenland voor groote schepen bevaarbaar. Het wereld-
beroemde Keizerskanaal wordt niet meer onderhouden.
Op het hoogland van Achter-Azië springen de scherpe tegenstellingen van
hitte en koude het meest in 't oog. De voorjaarsregens herscheppen de steppen
in groene weidevlakten. Onder de gloeiende stralen der zomerzon valt het
plantenlileed binnen weinige weken in stof. Op een korten, stormachtigen
herfst volgt dan een snerpend koude winter met vreeselijke sneeuwstormen.
In de oostelijke terraslanden, nog meer in de laaglanden, is het klimaat ge-
matigder. China is na het Russische rijk het grootste der aarde j het eigenlijke
China overtreft alle groote rijken in dichtheid van bevolking (404 mill. inw.).
Elk plekje gronds is hier dan ook bebouwd; jal de bevolking bouwt hare
woningen zelfs op vlotten, waarop zij tevens drijvende tuinen heeft.
Vroeger dan alJe andere volken der aarde zijn de Chineezen in het bezit ge-
weest van eene hooge beschaving; maar sedert vele eeuwen zijn zij op den eens
bereikten trap blijven staan. In den alleriaatsten tijd beginnen de Chineezen
echter belang te stellen in de westersche beschaving (stoomwerktuigen en Krupp-
kanonneni). Trotsch op zijn land, „de bloem van het midden", en op zijne
beschaving, zag anders de Chinees met verachting neer op al wat vreemd was,
jal sloot zich opzettelijk van het buitenland af. Hij is vlijtig, spaarzaam en
verwonderlijk vaardig in alle handwerken, maar ook doortrapt en tot bedrog
geneigd. Gedeeltelijk zijn de Chineezen aanhangers der leer van Confucius,
ook de keizer, „de zoon des hemels."
Sleden. Peking (= tuin van het noorden) zeer uitgestrekt met groote
tuinen tusschen de huizen van éene verdieping, ongeplaveide straten (I72
mill. inw). Nanking (= tuin van het zuiden) telt V2 inw'. Euro-
peanen mogen zich thans tijdelijk in alle deelen van China ophouden, te
Sjanghai en Kanton hebben zij vaste nederzettingen. Kanton (1'/j mill-inw.)
en Sjanghai (275 000 inw.) zijn de eerste handelsteden des rijks, hoofdzakelijk
in thee en zijde. Amoy (88 000 inw.), groote uitvoer van thee en suiker,
invoer van opium, katoenen en wollen stoffen. In 't geheel zijn 19 havens
voor het buitenlandsch verkeer opengesteld.
Het kleine eiland Hongkong met de nieuwe stad Victoria (125 000 inw.),
gelegen in den mond der rivier van Kanton (Bocca Tigris = tijgermuil), is
eene belangrijke bezitting der Engelschen, gelijk het vervallende M acao (30 000
inw.) van de Portugeezen.
De landbouw staat in China op hoogen trap. In de laaglanden worden rijst
en tarwe in verbazende hoeveelheid verbouwd. In de bergachtige streken zijn
ontelbare theeplantages. De Chineesche nijverheid levert kunstige voorwerpen
van porcelein en ivoor aan het buitenland. China levert alleen ruim zooveel
zijde op als Japan en de Europeesche zijdelanden (Italië, Frankrijk, Spanje en
■Oostenrijk) te zamen.
§ 7. Toerdn of TurJcesian. De Hindoe-Koh (= Indisch gebergte)