Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
geboawd, de tweede handelstad van Azië, het „Indische Londen." Madras
(406 000 inw.), eveneens met grooten handel, doch zonder haven. Bombay,
Azië's eerste handelstad met eene uitmuntende haven, doch ongezond (753 000
inw.). In den laatsten tijd ontwikkelt zich de katoen industrie te Bombay op-
eene voor de Engelsche nijverheid bedenkelijke wijze. Kasjmier, wereld-
bekend door zijne kostbare shawls.
§ 5. Achter-Indië wordt door vijf van den Himalaya uitstralende
bergketens doorsneden. Tusschen deze dringen van de kusten
wigvormige vlakten in. Vier hoofdstroomen: Kambódzja , Menam ,
Salwèn en Irawaddi bevochtigen deze buitengewoon vruchtbare
vlakten. Khmaat, dieren en planten komen met die van Voor-
Indië overeen. Over het algemeen is het verblijf in Achter-Indië
voor Europeanen ongezond.
De westelijke kuststreek behoort aau Engeland. Hier liggen Arrakan en
Tenasserim, de voortreffelijkste rijstlanden der aarde. Uit de havens
Tan Akyab en Kangoen wordt dan ook eene verbazende hoeveelheid rijst
uitgevoerd.
Overigens verscheidene onafhankelijke rijken: Birma« hoofdst. Man dal eh ;
Siam, hoofdstad Bangkok; Aaam of CocUia-Cltina, hoofdstad
Hué. ]Ve<ler-KanibodzJa is sedert 1862 eene Fransche kolonie,
hoofdstad Saigon, met grooten uitvoer van rijst. Aan de W. kust van het
achiereil Malakka bezitten de Engelschen Poelo-Pinang en Malakka;
op een eiland aan de Z.punt van dit schiereiland ligt de belangrijke Engelsche
stad Singapoore (spr. sinkapoer^ d. i. leeawenstad), het middelpunt van
het verkeer tusschen Indië, China, Japan^en Australië.
§ 6. Het Chineesche rijk onivat het geheele hoogland van
Achter-Azië met zijne oostelijke randgebergten (het Chineesche en
Mantsjoerijsche Alpenland I), benevens de laaglanden van de Amoer (dmoer)
in het N, en die van de Hoang-ho en Jaqg-tse-kiang in het O. Op
het hoogland van Achter-Azië loopen in de richting van het W,
naar het O. twee bijna evenwijdige bergketens: de Thian-sjan
(= hemelgebergte) in het N. en de Kwen-lun in het Z, Tusschen
beide ketens strekt zich de woestijn Gobi uit, ook Sja-mo (beide =
zandzee) genoemd. Hier is zij eene barre zand- en steen wildernis,
elders eene schrale boomlooze grassteppe. Over 't geheel heerscht
in de Gobi eene akelige, doodsche stilte. Zoowel de vriendelijke
oazen als de krachtige dieren der Sdhara ontbreken haar. Veel
vruchtbaarder zijn de goed bewaterde bergstreken in het O., en de
oostelijke laaglanden gelijken op een rijk bebouwden tuin. De beide.