Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Sleden, Mekka ea Medina, de heilige plaatsen der Mohammedanen; de
opeenhooping van duizenden pelgrims is dikwijls een broeinest van epidemische
ziekten, door de terugkeerende pelgrims licht heinde en ver verspreid. Te
Mekka heeft men de Kaaba en andere heiligdommen der Mohammedanen.
Aden, „het oostersche Gibraltar", is in handen der Engelschen, die in het
versterkte eiland Perim, in straat Bab-el-Mandeb (= tranenpoort), nog een
tweeden sleutel der Roode Zee bezitten. Bij de Bahréïn-eil , in de Perzische
Golf, groote parelvisscherij (2000 booten).
§ 3. Iran, De oppervlakte van dit hoogland bestaat grooten-
deels uit zout- en zandwoestijnen, die in het N. en Z. door trap-
vormige randgebergten worden afgesloten. Op de hoogvlakte ont-
breekt het water geheel, of het is zoo met zoutdeelen vermengd,
dat het ondrinkbaar is. Geheel verschillend van deze barre streken
zijn de dalen, welke het zuidelijke en zuidwestelijke randgebergte
doorsnijden. Waterrijk en vruchtbaar, gelijken zij heerlijke ooft-,
rozen- en wijngaarden, die eene eeuwigdurende lente genieten.
Op de hoogvlakte daarentegen heerscht des daags bijna het geheele
jaar door eene droge hitte, gevolgd door koele, ja zelfs koude nachten.
Tot Iran behooren: a. PerziO^ iu de oudheid door een der machtigste
volken bewoond- Nog thans schept de Pers vermaak in zijne oude sagen, in
pracht en grootheid. Echter weet hij ook Europeesche beschaving en handels-
waren op prijs te stellen. De sjah (= koning, van daar de naam schaakspell)
houdt zijn verblijf te Teheran, des winters eene sterk bevolkte stad, des
zomers echter wegens ongezondheid bijna geheel verlaten. Ispahan met
80 000 inw., in de oudheid wel zevenmaal zooveel. In een paradijsachtig
oord ligt Sjiras, welks rozenolie wijd en zijd gezocht is.
b. Af^anistaa^ bewoond door de grootendeels als nomaden levende
Afganen. Üit land is tegenwoordig van groot staatkundig gewicht, omdat het
den scheidsmuur uitmaakt tusschen de twee machtigste Europeesche veroveraars
in Azië, t. w. Rusland en Engeland. Nabij eene van de bronnen der Amoe
(Oxus) leidt hier de beroemde bergpas van Bamian over den Hindoe-Koh in
het nauwe, aan weerszijden door hemelhooge bergen ingesloten stroomdal van
de vliegende rivier van Kaboel; deze bergpas en dit dal waren sedert overoude
tijden de groote verkeerweg voor den karavaanhandel en tevens de heirbaan,
langs welke de veroveraars uit Middel-Azië Indië binnendrongen. Kaboel, „de
stad der 100 000 tuinen", reeds in de oudheid om zijnen rijkdom aan vrucht-
ten geprezen, is tevens stapelplaats voor den karavaanhandel tusschen Indië en
Centraal-Azië. Door den engen Kaiber-pas bereikt de rivier van Kaboel de
Indische vlakte.
c. Beloedsjistan« thans eenigermate afhankelijk van Engeland, wordt
bewoond door roofzuchtige nomadenstammen. De khan van Kelat is hier do
machtigste gebieder.