Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
In de vallei stroomt de Jordaan, de hoofdrivier van het vroeger
bloeiende, thans woest liggende bergland Palestina. De Jordaan
ontf-pringt uit den Hermon, doorstroomt het meer van Galllea en
ontlast zich in de Doode Zee (400 M. beneden den waterspiegel der
Midddl. Zee)
Het kUmaat komt veel met dat van 't Z. van Europisch Turkije
overeen: heldere hemel, warmte door de zeewinden getemperd.
Dat het schoone land in vele streken geheel woest ligt, is deels
te wijten aan het slechte bestuur (door pasja's), deels aan den lagen
trap van ontwikkeling, waartoe de inwoners zijn gezonken.
Steden. Smyrna (150 OOG inw.), groote handelstad, dikwijls ontvolkt door de
pest. Skoetari, tegenover Konstantinopel. Broesa (60OOG inw.). beroemde
meerscbuimgroeven in de nabijheid. Trebizonde (aan?), belangrijke handelstad
tusschen Europa en Azië. Angora, waar uit het haar der Angora geit de bekende
Turksche sjaals (shaicls) worden gemaakt. Erzeroem (60 GOO inw.).
Aan den Eufraat en Tigris bloeiden in de oudheid Babyion en Ninivé.
Bagdad, ook eenmaal vol pracht en heerlijkheid en met 2 mill. inw., heeft thans
nog 40 000 inw. Te Mossoel werden vroeger de beroemde mousselines gewe-
ven 't Aloud Damaseus (150000 inw.), „het oog van het Oosten", belang-
rijk ais middelpunt van talrijke karavanenwegen, ligt in eene zeer vruchtbare
kom. Ha leb (Aleppo) met belangrijke nijverheid {70 000 inw.). Op eene kalk-
vlakte, 700 M. boven den y.eespiegel, ligt de heilige stad van Jood en Chris-
ten, het eerwaardige Jeruzalem (28 000 inw.).
Het eenmaal zoo bloeiende, thans zeer verwaarloosde en ook ongezonde eiland
Cyprus (Cy perwijnen: commanderia en muskadellen!) gaat onder Engelands
vleugelen ongetwijfeld eene betere toekomst te gemoet.
§ 2. Arahië. Dit schiereiland is eene rotsige, grootendeels
woeste hoogvlakte. De driehoek tusschen de noordelijke armen der
Roode Zee is Petraeïsch (= steenachtig) Arabië met den Sinaï Arabië
is bijna geheel waterloos; alleen in 't midden en in 't Z. zijn eenige
bebouwbare valleien. Het klimaat is heet en zeer droog; de Roode
Zee gelijkt een dampenden brouwketel. Onder de gloeiende zonne-
hitte tiert de koffieboom uitstekend (Mokka-vocht!); vele Arabische
planten leveren welriekende harsen; de dadel is ooft en broodvrucht
tevens. Talrijke Bedoeïenenstammen bewonen het land; ze zijn
Mohammedanen en staan onder stamhoofden (sheiks). Op pijlsnelle
paarden rennen zij over de uitgestrekte vlakten ; zij zijn de schrik
^an den reizenden koopman, maar hunne onbaatzuchtige gast-
vrijheid is niet minder bekend dan hunne roofzucht.
F. BRUINS, Driemaal den Aardbol om! II, 9e druk. 4