Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
het W. de Amoe- en Syr-Darja. (Bepaal den oorsprong,
loop en mond van deze hoofdrivieren Volgens de kaart!).
Vergelijk het zuiden van Azië met het zuiden van Europa !
"Waaraan beantwoorden de hoogvlakten van het Pyreneesche schiereiland?
Welke Aziatische rivieren beantwoorden aan de Rhône en de Po? Wat leert
eene vergelijking van de Apennijnen met het West Ghaats-gebergte ? Van den
Tiber met de Godaveri en Kishtna? Van Sicilië met Ceylon? Van de straat
van Gibraltar met straat Bab-el-Mandeb? Van Morea met Malakka? Van den
Griekschen met den Indischen Archipel? Van de Alpen met den Himalaya?
Van de bergketens van het Balkan-schiereiland met die van Achter-Indië?).
B. NADERE BESCHOUWING VAN HET VASTLAND.
§ 1. Aziatisch Turkije, Hiertoe behooren : het schiereiland
Klein-Azië, een deel van Armenië, Syrië (met Palestina), de vlakte
van Eufraat en Tigris (het oude Mesopotamië) en de westkust van
Arabië. Het hoogland van Klein-Azië vertoont eene golvende
oppervlakte, hier en daar met afzonderlijke koepelbergen. Een
groot deel er van is waterlooze kalk of zoutsteppe. Alleen de
steile afhellingen naar de Middell. en Zwarte zeeën bezitten een
heerlijken plantengroei. De tweelingberg Ararat (bij de Turken Agri-
Dagh = steile berg, bij de Perzen Koh-i Noéh = Noach's berg) is de ge-
weldige grenssteen tusschen Turkije, Rusland en Perzië; zijn
besneeuwde top verheft zich 5200 M. boven den zeespiegel.
De naam Ararat (= vlakte der Ariërs) komt eigenlijk aan de vruchtbare hoog-
vlakte toe, waarop de berg zich verheft. Deze vlakte vormt de kern van het
hoogland van Armenië, met het groote zoutwatermeer van Wan.
Uit het Armenische hoogland komen de zeer verschillend ge-
aarde tweelingen Eufraat (traag en drabbig) en Tigris (snel en helder).
De boomlooze vlakte, welke zij door hunne jaarlijksche overstroo-
mingen met eene dikke laag teelaarde hebben bedekt, bevat de
vette weiden van Mesopotamië.
Ten westen der vlakte van Eufraat en Tigris ligt de kale
Syrische woestijn. Langzamerhand loopt deze op tot de Syrische
hoogvlakte. Eene diepe vallei, die tot de Roode Zee doorloopt,
snijdt dit hoogland in tweeën. Westelijk van de vallei dompelt
de hooge, woudrijke Libanon zijnen voet in de Middell. Zee;
oostelijk loopt in dezelfde richting de Anti-Libanon (met den Hermon),