Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 ä 7 maanden duurt de gladde sledebaan. In 't midden valt in
alle jaargetijden regen, meest in den zomer; van 't W. naar 't O.
neemt de regenhoeveelheid zeer af. In 't Z. is de zomer heet en
regenarm; daarom is hier 't gebied der steppe: de zomerloofboo-
men verdwijnen uit gebrek aan regen; de altijdgroene loofboomen
kunnen de strenge winters niet verdragen.
§ 4. Bevolking. Rusland wordt bewoond door een bont
mengelmoes van volksstammen. Vooral te noemen zijn:
Polen, Letten, Esten, Littauwers, Duitschers (in de Oost-
zeeprovinciën) , Finnen, Lappen, Samqjeden, Kozakken
en Russen. De laatsten zijn het heerschende volk. Ze
zijn goedaardig, maar ruw, meest zonder schoolonderwijs,
bijzonder geschikt tot kunstige handwerken. Zij behoo-
ren tot de Grieksch-k^tholieke kerk, wier opperhoofd de
tsaar is.
§ 5. Landbouw en Bedrijf, De scherpe tegenstellingen in het
kUmaat van Rusland vertoonen zich ook in den plantengroei. Van
het N. naar het Z. merkt men 4 zeer onderscheidene plantengor-
dels op: 1) den gordel der moerassen {toendra), niets dan on-
vruchtbare mosvlakten, die in den winter met de ijsvelden der
aangrenzende zee éene vlakte uitmaken; 2) den gordel der wouden,
van de toendra toX. den Oeral-Baltischen landrug, eindelooze bosschen
van berken en laag naaldhout, met een grooten rijkdom aan pelsdie-
ren ; 3) den gordel der bouwlanden, tusschen de beide landruggen,
de korenschuur des rijks; 4) den gordel der steppen, ten Z. van
den OeraUKarpatischen landrug, boomlooze vlakten met hoog gras
bedekt, de zetel van veeteelt op groote schaal.
Bijna nergens elders zijn landbouw en veeteelt zoo algemeen de hoofdbronnen
van bestaan als in Ruslaod. Rusland en de Vereenigde Staten zijn de groote
korenleveranciers van Europa Niezjnii-Nóvgorod, Tambov, Worónesj, Cbarkov,
Kijov, Kalóega, Jaroslav zijn ongeveer de grenzen van het vruchtbaarste korenland,
„het land der zwarte aarde". Bij dit gebied sluiten zich in vruchtbaarheid aan:
de Oekraine (= grensland), Podolië (= bergvoet, hetzelfde als Piémont), Bessa-
rabië en Polen. Rusland staat tegenover W. Europa juist andersom als tegen-
over Azië: want gelijk het allerlei voortbrengselen van nijverheid in verbazende
hoeveelheid uit W.-Europa ontvangt, en in even ontzaglijke hoeveelheden hout,