Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
haar op tot Rybinsk, de Kama tot Perm. Van den Oka-mond
tot Sarepta is de rechteroever hoog, boschrijk en met dorpen be-
zet, — de »bergkant;" de linkeroever vlak en zandig, des voor-
jaars -wijd en zijd overstroomd en weinig bevolkt, — de »weide-
kant." Bij Sarepta worden beide oevers laag; de stroom begint
zich te verdeelen en loopt bij Astrakan met ongeveer 50 monden in
de Kaspische Zee. Geen land der aarde bezit zoo vele groote,
waterrijke rivieren als Rusland; nergens ook konden kanaalverbin-
dingen op zoo groote schaal tot stand worden gebracht. Echter
■wordt de waarde der Russische rivieren vrij wat verminderd: 1)
doordat zij een groot gedeelte des jaars toegevroren zijn (van 2 tot
3 maanden in 't Z, 5 maanden aan de Oostzee en van 9 tot 10 maanden
aan de IJszee); 2) door hare ondiepten en stroomsnelten bij het
doorbreken der landruggen; 3) door de verzanding der mondingen;
4) door hare uitwatering in binnenzeeën.
Het westen van Rusland is rijk aan groote meren. De grootste
zijn het Ladoga (het grootste zoetwatermeer van Europa, meer dan h&If
zoo groot als Nederland (336 m), door drijfijs, ondiepten en plotselinge
rukwinden hachelijk te bevaren), Onéga, Peipus en Ilmenmeer. De
rotsige hoogvlakte van Finland is met meren bezaaid.
In de zoutsteppen ten N. der Kaspische Zee vindt men eene
menigte zoutmeren, waaronder het Elton-meer het meest bekende,
doch thans niet meer het meest bewerkte is; ze bevatten een on-
uitputtelijken voorraad van het zuiverste zout.
§ 3. Klimaat. Twee oorzaken brengen buitengewone
uitersten in het klimaat te weeg: 1) de verbazende uit-
gestrektheid van Rusland, over 30 breedtegraden, 2) de
samenhang des lands met het groote vastland van Azië.
In het N. ontdooit de steeds bevrozen grond des gomers
maar weinige cM. diep; het Z. heeft zelfs heetere zomers
dan Italië. Overal een groot verschil tusschen zomer-
warmte en winterkoude; doch in het hooge N. blijft niet-
temin de gemiddelde zomerwarmte beneden de gemiddelde
wintertemperatuur van Transkaukasië.
In 't N. is de winter regenloos; de koude stijgt tot — 40® C.;