Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
$ 5. Landbouw en Bedrijf. Het land ten N. van den Balkan is een gebied
Tan landbouw en veeteelt. Roemenië is eene der korenschuren van Europa.
Op de hooglanden is de veeteelt hoofdbedrijf. De zuidelijke ketellanden bren-
gen rijst, zuidvruchten en uitmuntend katoen (aan de Vardar) voort. De
Grieksche wijnen (malvezijl) zijn beroemd; de wijnbouw bloeit vooral op de
eilanden. De Jonische eilanden en de omstreken van Patras leveren de meeste
krenten. Groote rozenvelden (rozenolie 1) langs de Maritza. De Boelgaren zijn
vlijtige landbouwers en veefokkers; de eiland- en kustbewoners van Griekenland
uitmuntende zeelieden. Sponsvisscherij vooral op Aegina.
§ 6. Verdeeling. Het schiereiland bevat thans 5 zelf-
standige staten: het overschot van Europisch Turkije,
de koninkrijken Griekenland en Roemenië, de vorstendom-
men Ser\ië en Montenegro. Bovendien heeft men nog het
aan Turkije schatplichtige vorstendom Boelgarije en de
door Oostenrijk bezette gewesten Bosnië en Herzegowina.
De beheerscher van Turkije' wordt sultan (groote heer)
genoemd.
§ 7. Steden, a.) In Turkije: Konstantinopel (600 000 inw.)
biedt uit zee een prachtig gezicht aan, van oosterschen tooverglans
omstraald. Bespoeld door den ruischenden Bósporus en den hel-
deren gouden Hoorn, strekt zich eene onafzienbare zee van huizen
uit. Daarboven verheffen zich de blinkende koepels der Turksche
moskeeën en de slanke, sierlijke minarets. Welk eene teleurstelling
van binnen! Naast trotsche paleizen ellendige houten hutten;
enge straten, vol vuilnis; troepen rondzwervende honden de eenige
Straatpolitie. Eene 800 M. lange schipbrug leidt over den Gouden Hoorn
naar de Frankische voorsteden Pera en Galata (alle westerlingen heeten in
Turkije Franken I). In Pera prijken de paleizen der westersche gezantschappen;
Galata is de zetel der rijke westersche koopmanswereld. Adrianopel en
Philippopel (aan?), twee steden met zijdefabrieken en leven-
digen handel, rozenolie. S a I o n i k i (aan ?), de tweede handelstad.
h) In het schatplichtige vorstendom Boelgarije: Sofia, het
nationale middelpunt der Boelgaren, de zetel der regeering, is tevens
eene zeer nijvere stad en door hare ligging in het hart van 't Bal-
kan-schiereiland, aan den grooten handelsweg van Konstantinopel
naar Belgrado, ook als handelstad van beteekenis. Van Sofia komt
men door de „Poort van Trajanus" in het dal van de Maritza, door het dal