Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
ketengebergten met tusschenliggende dalen; het Balkan-schiereiland
Tereenigt de hoogvlakten van Spanje met de dalvorming der Itali-
aansche bergketens. 3. De kustlijn van het Pyreneesche schier-
eiland is het minst, die van het Balkan-schiereiland het meest
gebroken. 4. Spanje heeft de minste, Italië de grootste, het
Balkan-schiereiland de meeste eilanden.
§ 3. Klimaat. De Balkan vormt eene opmerkelijke
klimaatscheiding. Terwijl ten N. van dit gebergte de zo-
mer het regenrijkste jaargetijde is, zijn de zomers ten Z.
van den Balkan regenarm en in Griekenland nagenoeg
regenloos; tegenover de droge winters van het N. staan
de regenrijke van het Z.
Overigens brengt de veelvuldige afwisseling van hoog en laag
te weeg, dat plaatsen op geringen afstand van elkander dikwijls
een groot verschil in klimaat hebben. De vlakte van den Beneden-
Donau sluit zich aan bij het vastlandsklimaat van O. Europa;
doorgaans is, wat men hier niet zou verwachten, de Beneden-
Donau twee maanden lang dichtgevroren. De vlakten en ketellan-
den ten Z. van den Balkan hebben een warm klimaat en vertoonea
een zuidelijken plantengroei. Vele ongezonde kustmoerassen.
§ 4. Bevolking. Sedert de Turken het land verover-
den (1453), w^aren zij ruim 4 eeuwen lang het heerschende
volk; tengevolge van den jongsten oorlog (1877—78)
heeft hunne heerschappij ten N. van den IBalkan ge-
heel opgehouden, en ook ten Z. van dat gebergte is die
heerschappij (met name in Roemelië of Zuid-Boelgarije)
zeer gekortwiekt. De Turken (ongeveer l'/i miH-) zijn
trotsch, ernstig en matig; zij waren vroeger in Europa
zeer gevreesd. Zij belijden den islam. Buiten hen wordt
het schiereiland door Boelgaren, Walachen, Serviërs, Al-
baneezen en Grieken bewoond. De laatsten, eenmaal het
beschaafdste volk, zijn door langdurige slavernij erg ver-
basterd en ontaard.