Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
§ 7. Eilanden. Tot Italië behoort het merkwaardige sicilië
(straat van ?), eens de korenschuur der Romeinen, thans door de
ontblooting der bosschen veel minder vruchtbaar. P a 1 é r m o ,
de fraai gelegene hoofdstad (237 000 inw ), beroemde marraerslijpe-
rijen, groote uitvoer van ingemaakte vruchten, vooral naar N.-Amerika.
Messina, sinaasappels, Scylla en Charybdis. Catania, aan den
voet van den Etna (= rookende of brandende berg)
Het belangrijke, doch verwaarloosde Sardinië is acht maal zoo
groot als onze provincie Z.-Holland, telt echter minder inwoners
dan die provincie. Het heeft A 2 goede havens, doch geen enkele
aanzienlijke handelstad. In de toekomst kan dit eiland veel
belangrijker worden; nu reeds neemt het de voornaamste plaats
van den Italiaanschen bergbouw in, sedert de heropening van de
Romeinsche zinksteengroeven bij I g 1 é s i a s aan de westkust, &
uren WNW. van de hoofdplaats Cagliari {kaljari).
Het kleine Caprera (= geiteneiland) in de straat van Bonifacio
is bekend als de woonplaats van Garibaldi. Elba, ijzer en magneetijzer,
eerste verbanningsplaats van Napoleon I. Stromboli is een onder-
zeesche vuurberg. Het rotseiland Malta, door van elders aange-
voerde teelaarde vruchtbaar gemaakt, is in 't bezit van Engeland.
XV. HET BALKAN-SCHIEREILAND.
10 600 □ m.: 18 mill. inw.(?).
§ 1. Ligging. Oostenrijk, Rusland, de Zwarte Zee,
de Zee van Marmora, de Grieksche Archipel, de Joni-
sche en de Adriatische Zee begrenzen dit schiereiland.
Uit den Archipel leidt de straat der Dardanellen (Hel-
lespont) in de Zee van Marmora; de straat van Konstan-
tinopel (Bosporus) uit deze in de Zwarte Zee.
Het Balkan-schiereiland vormt de brug tusschen Europa en Azië,
gelijk het Pyreneesche schiereiland tusschen Europa en Afrika.
§ 2. Schets van het land. Het schiereiland bestaat
uit de lage Donauvlakte en een' in de zee vooruitsteken-
den driehoek, met verscheidene bergketens bezet, in het
zuiden met grillig gespletene kusten.