Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
§ 6. Steden. Rome, »de eeuwige stad", sedert 1870 de
hoofdstad van het koninltrijk Italië, eens de hoofdstad van het
Romeinsche wereldrijk, toenmaals 2 millioen, thans 290 000 inw.
Talrijke bouwvallen van tempels, reusachtige gebouwen en paleizen
herinneren aan de Romeinschen tijd. Nog is Rome de verblijfplaats
van den paus (Vaticaan!). De St. Pieterskerk , in den vorm van een
kruis gebouwd, met een ontzaglijken koepel, is de beroemdste
kerk der christenheid. Nabij de stad zijn de catacomben, d.i. onder-
aardsche gangen en gewelven, door de eerste christenen aangelegd
tot wijk- en begraafplaatsen. Napels, onvergelijkelijk schoon
gelegen aan de helderblauwe golf van Napels met den rookenden
Vesuvius op den achtergrond; vandaar het spreekwoord: »Napels
zien en dan sterven!'' De stad is de volkrijkste van Italië;
460 000 inw., waaronder 50 000 W22:arowi (d. i. bedelaars). Flo-
rence (167 000 inw.) in het heerlijke Arnodal, wereldberoemd
door zijne kunstschatten (Paleis Pittil). Genua (180000 inw.), am-
phitheatersgewijze aan den golf van dien naam gelegen, nog altijd
eene trotsche handelstad. Venetië (131 000 inw.), de drijvende
lagunenstad, met hare tallooze bruggen, kanalen en gondels; het
St.-Markusplein, het schoonste plein der wereld, met het paleis der
vroegere doge's. Milaan (293 000 inw), met talrijke kerken en
paleizen, en Turijn (232 000 inw.), eene regelmatige, schoone
stad, welker omtrek met schier ontelbare villa's bezaaid is, — zijn
de twee groote middelpunten voor handel en nijverheid in Nd -Italië.
Ten N. van de Po: Brescia en Bérgamo, aanzienlijke fabrieksteden
(ijzer en staalwaren, gewerenl); Lodi, parmezaankaas; Cremóna, violen;
Pavla met zijne aloude, beroemde hoogeschool. Peschiera {péski é-ra)
Mantua, Verona en Legnano {lé-njna-no) vormen een'beroemden vierhoek
van vestingen (ligging?). Ten Z. van de Po: A11 essan dria, eene hoofdves-
ting (ligging?), zoo ook Piacenza (pja-tsén-tsa) ■, Parma, schoone paleizen,
grootste schouwburg van Europa, beroemde boekdrukkerij van Bodoni (werken
in meer dan 200 talenl); Bologna, aloude hoogeschool, saucijzen; Faënza,
fijn aardewerk, dat naar deze stad fayence heet. Op het schiereiland: Pisa,
met den beroemden echeeven toren; Livorno (98 000 inw.) drijft grooten
zeehandel; Ancona (= elleboog), belangrijkste handelstad op de oostkust.
Brindiai herneemt thans na een duizendjarig verval zijn alonden bloei; want
over deze stad leidt de kortste overlandweg naar Indië. Gallipoli, groote
uitvoer van boomolie. Bij Napels de gedeeltelijk opgedolven Bomeinsche steden
Herculanum en Pompeji, onder de asch van den Vesuvius begraven in het jaar 79.
3*