Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
vruchtbare vlakte van Arragon en ontlast zich in de Middellandsche Zee.
2. De Duero, de waterader der hoogvlakte van Oud-Kastilië,
stroomt in den Atl. Oceaan. Insgelijks 3. de Taag en 4. de
Guadiana, de hoofdrivieren der hoogvlakte van Nw.-Kastilië; als-
mede 5. Guadalquivir {goeadalkiviér), welké de vruchtbare vlakte
van Andalusië drenkt,
§ 3. Klimaat, De vlakke kuststreken aan de Middel-
landsche Zee hebben een heet kUmaat, sneeuw en ijs
zijn daar geheel onbekend. Geheel anders op de hoog-
vlakten. Zeer heete, droge zomers wisselen daar met
barre winters af; ja! dikwijls wordt in de lente en in de
herfst de warme dag gevolgd door een kouden, vriezen-
den nacht. Niettegenstaanden Spanje een schiereiland is,
heeft dus het binnenland, tengevolge der hooge ligging,
een vastlandsklimaat.
§ 4. Bevolking. De Spanjaarden zijn van middelma-
tige groette en mager van gestalte. Hunne scherpe ge-
laatstrekken zijn met donkere lokken omgeven; in het
gebruind gelaat fonkelt een vurig oog. Eenvoudig en
matig in spijs en drank, zijn ze vol ernstigen trots.
Zelfs de muilezeldrijver heeft iets van de waardigheid des
edelmans. Ongelukkig zijn echter bijgeloof en onwetend-
heid onder de hoogere standen nog even algemeen als bij
de lagere.
§ 5. Landbouw en Bedrijf. De weelderig vruchtbare grond in de zuidelijke
vlakten, meest kunstmatig besproeid, geeft jaarlijks 3 tot 4 oogsten. Hier
groeien zuidvruchten en wijn van uitmuntende hoedanigheid. Suikerriet en
katoen komen aan de zuidkust voor, dadelpalmen bij Elche {éltsjee). Onder
de edele, vurige Spaansche wijnen zijn vooral beroemd de Malaga en Jerez-wijn
{sherry). Op de waterarme hoogvlakten verkrijgt de landbouw slechts schrale
oogsten. De hoogvlakte van Oud-Kastilië voert echter nog koren uit. Op de
onvruchtbare grasvlakten weiden talrijke kudden schapen (merino's), wier fijne
wol een kostbaar handelsartikel uitmaakt. Zijdeteelt hoofdzakelijk in Valencia
en Murcia. Hier en daar is de rotsgrond rijk aan lood, ijzer, kwikzilver en
zilver (Almadenl). Na Oostenrijk levert Spanje het meeste bron- en steenzout
(bij Cardóna vindt men een waren zoutbergi); zeezout wordt aan de kust overal