Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
(320 000 inw.), »de koningin der Middellandsche Zee," de groote
ingangspoort van koren uit Z. Rusland en Algérie, de groote uit-
gangspoort voor de voortbrengselen der Fransche nijverheid, is de
eerste handelstad des lands; Havre (87 000 inw.), het Fransche
Liverpool," de voornaannste invoerhaven voor ruw katoen op het vast-
land van Europa, is de tweede handelstad; Bordeaux (215 000
inw.) is de grootste wijnhaven der wereld; Nantes (4 22 000 inw.)
onderhoudt het drukste verkeer met Amerika
De voorhaven van Nantes is het opkomende St. Nazaire. Nantes
is net, Havre sterk, Bordeaux rijk en schoon, Marseille is trotsch en bekoor-
lijk. De platte daken van Marseille's hooge huizen prijken met oranjeboomen;
achter de stad zijn de heuvels bezaaid met ten minste 6000 prachtige land-
huizen {bas fides)
Bij Parijs: Sèvres, beroemd porcelein; Versailles, eens het geliefkoosd
verblijf der Fransche koningen (Groot- en Klein- Trianon, waterwerkenI). Aan
de Seine Rouen (105 000 inw.), groote katoenfabrieken, daarom „Fransch
Manchester" Amiens (64 000 inw.), middelpunt der beetwortelsuikerfabrieken.
Lille of Hijssel (163 000 inw.), grootste fabriekstad in het N. (linnen,
wol, katoenl). llheims, Champagnewijn Dijon, Bourgognewijn. De beide
Ch&lons, Champagne- en Bourgognewijn. Limoges, groote porceleinfa-
brieken, van hier wordt ook de beroemde porceleinfabriek te Sèvres van de
noodige porceleinaarde voorzien. St. Etienne (in den loop dezer eeuw van
15 000 tot 126 000 inw. aangegroeid I) in het middelpunt van het voornaamste
Fransche steenkolenbekken, is tevens het middelpunt van Frankrijks metaal-
fabrieken (groote geweerfabriekl): in een woord het „Fransche Birmingham."
Aan de kust: Cherbourg en Brest, sterke oorlogshavens; Boulogne en
Calais, voorbeeldeloos drukke overvaart van en naar Engeland Aan de
Loire: Orleans en Tours, fabrieksteden (zijde en woll). Toulouse,
de groote fabriekstad van het Z. (132 000 inw.), Toulon (70 000 inw.),
oorlogshaven aan de Middell. Zee; aldaar ook de schoone badplaats Ni zza (Nice).
Tot Frankrijk behoort mede het rotsige eiland Corsica, hoofdst. Ajaccio
{ajd(sjo), de geboorteplaats van Napoleon I.
XIII. HET PYRENEESCHE SCHIEREILAND.
(Het koninkrijk Spanje 9227 □ m. IG'/a mill. inw.
Het koninkrijk Portugal, 1686 □ m.; 4% "iill. inw.)
§ 1. Ligging. De Atlantische Oceaan, de Middel-
landsche Zee en Frankrijk begrenzen dit schiereiland.
Onder de groote ledematen van Europa is het Pyre-
neesche schiereiland het eenige, dat 4 kapen (Welke?)
tot uithoeken heeft. Door de geslotenheid zijner kus-