Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
vruchtbaren grond, staan landbouw en veeteelt beide op geen
hoogen trap. Daarom moet er zoowel koren als vee worden inge-
voerd. Geheel anders is het met den ooft- en wijnbouw. In het
N. (vooral in Normandie) worden de gewone ooftsoorten in groote
hoeveelheid en van uitmuntende hoedanigheid gekweekt; in 't Z.
treden kastanjes, walnoten, vijgen, amandelen en olijven meer op
den voorgrond. Vooral Provence is met olijfboomen ruim gezegend.
Frankrijk is het eerste wijnland der aarde, zoowel in hoeveel-
heid als in hoedanigheid zijner wijnen. Insgelijks bloeien nijver-
heid en handel, zoodat in het land eene zeer aanmerkelijke
welvaart heerscht.
Meer dan '/g deel der bevolking van "Frankrijk houdt zich met den een of
anderen tak van nijverheid bezig. Industrie is het eigenlijke element van den
Franschman. Sierlijk en smaakvol is het werk dat hij levert. Vooral in
allerlei weeldeartikelen munt hij uit. De industrie van Parijs is zonder we-
dergade in de geheele wereld; zoo leven er b. v. in die stad wel 10 000 men-
schen enkel van het maken van halsboorden 1 Lyon is het groote middelpunt
der zijdefahrieken ; vooral in gebloemde zijden stoffen wordt het nergens ge-
evenaard. Is Havre het „Fransche Liverpool" te noemen, dan mag Rouen
het „Pransche Manchester" heeten, en S t. Etienne geldt voor het „Pransche
Birmingham" Besançon is de gevaarlijkste mededinger voor Genève, gelijk
Li lie en andere steden in het N. voor de Belgische wol- en linnenweverij (hatistl).
§ 6. Steden, Parijs (ruim 2 mill. inw.), de wereldstad van weelde,
mode en vermaak. Een krans van sterke forten omringt de stad
(Mont Valerien I). In de plaats der vroegere vestingwerken zijn
prachtige, breede, met dubbele rijen boomen versierde straten ge-
komen, de boulevards (= bolwerken), waarop het bonte Parijsche
volksleven zich op 't eigenaardigst ontplooit. De schoonste paleizen
zijn het Louvre, het Palais-royal en het nieuwe Opera-gebouw.
De heerlijke Tuileriën en het prachtige Hötel-de-ville zijn in de
verschrikkelijke commune-dagen van 1871 verwoest; het laatste is
herbouwd. Onvergelijkelijk riolenstelsel. Midden in de stad, op
een eiland in de Seine, staat de oude, eerwaardige Notre-Dame-kerk.
De industrie is reusachtig ; ze begunstigt echter ook de opeenhooping
eener zeer oproerlustige arbeidersbevolking. De omstreken zijn een
heerlijk natuurlijk park met prachtige buitenplaatsen. — Lyon,
tweede stad des lands, met groote fabrieken van zijde en fluweel
(343 000 inw.). De vier grootste zeehandelsteden zijn : Marseille