Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Door het sterke verval in haren bovenloop brengt de Loire vele stoffen nit
het gebergte mede, waardoor hare bedding gestadig wordt opgehoogd. Zoo-
doende ontstaan er telkens meer ondiepten en eilanden in de Loire, en hare
oevers worden steeds meer aan 't gevaar van overstroomingen blootgesteld.
In 't geheel neemt de Loire ruim 40 andere rivieren op, waaronder 15
bevaarbare. De voornaamste dezer takken zijn rechts: de drieëenheid Mayenne,
Loir en Sarthe; links: de Allier, Cher, Indre, Vienne en Sèvre-Nantaise.
De vischrijke Seine ontspringt op het plateau van Langres
en bereikt spoedig de vlakte. Tot Parijs zijn hare oevers door-
gaans eentonig; des te schilderachtiger zijn zij beneden Parijs,
■waar de Seine talrijke eilanden vormt en na een langzamen,
buitengewoon kronkelenden loop met een zeer breeden mond
tusschen Havre en Honfleur uitloopt in het Kanaal.
Ten tijde van den vloed levert de Seinemond een trotsch gezicht op; groote
zeeschepen varen dan tot Rouen ; als het ebbe is, ziet men in den breeden
mond slechts eene k'unstmatige vaargeul tusschen twee kribbingen en overigens
eenige ondiepe watergeulen tusschen slijkerig zand. De Seine is door Parijs de
belangrijkste en meest bevaren rivier van Frankrijk; door een uitmuntend kanaal-
stelsel is zij met alle belangrijke rivieren van Frankrijk (uitgezonderd de Garonne)
en door het nieuwe Marne-Rijnkanaal ook met den Rijn verbonden.
De Seine heeft hare belangrijkste takken rechts: Aube, Marne, Oise; links
is alleen de Yonne aanzienlijk.
§ 3. Klimaat. In de westelijke vlakten zijn de win-
ters zacht, de zomers niet veel warmer dan bij ons.
In 't Z. korte, nevelachtige winters, lange, warme zo-
mers. In de Alpen en Pyreneën heerscht een bar bergklimaat.
Provence heeft een heerlijken Italiaanschen hemel, eene
vroege lente, een heeten zomer, warmen- herfst, bijna
geenen winter.
§ 4. Bevolking. De Franschen zijn hoofdzakelijk van
Keltischen stam, levendig van aard, vlug en welge-
manierd, vol vroolijken levenslust en bezitten veel eer-
gevoel. Oppervlakkigheid, wuftheid en roemzucht zijn
hunne grootste gebreken, 't Volksonderwijs is gebrek-
kig; V3 deel des volks heeft geen schoolonderwijs ge-
noten.
§ 5, Landbouw en Nijverheid. Ondanks den grootendeels zeer