Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
voort tot Avignon, waar eene tweede aanzienlijke Alpenrivier, de
Durance, zich met haar komt vereenigen. Hier verandert zij van
karakter; zij vertraagt haren loop, hare oevers worden laag, aan
weerskanten breidt zich eene wijde vlakte uit. Bij Arles begint
de Rhône-delta, tusschen de beide hoofdarmen ligt het zeer vrucht-
bare, maar gedeeltelijk nog moerassige eiland La Camargue. De
Rhône is eene der onstuimigste rivieren van Europa, zij verandert
vaak hare bedding, en richt door overstroom in gen dikwijls groote
verwoestingen aan.
De Garonne is een echte bergstroom, welke van den Mala-
detta uit het hart der Pyreneën komt. Eerst bij Toulouse, waar
de rivier naar het NW. begint te loopen, verbreedt zich haar
stroomdal tusschen heuvellanden ; beneden Agen stroomt zij door
eene wijde vlakte. Bij Bordeaux vormt zij een prachtig halve-
maanvormig bekken, ruim genoeg voor 1000 schepen. "Vier uren
gaans lager ontvangt zij haar grootsten tak, de Dordogne, en
ontlast zich door den 3 uren gaans breeden trechtermond der Gironde
in de Golf van Biskaje.
Voor den mond der Gironde staat op eene rotsbank de beroemde Cordouan,
de oudste en schoonste vuurtoren van Frankrijk. Geweldige springvloeden,
hier waterratten (raz de marée) genoemd, stuwen onder vreeselijk gebrul, ge-
duchte waterbergen zelts tot in de Dordogne op en verwoesten alles langs de
oevers. Tusschen de voorbergen der Pyreneën en de Fransche middelgebergten
blijft eene smalle vlakte over, waarin het kanaal van Toulouse naar de Mid-
dell. Zee gegraven is. Daar de Garonne vele ondiepten heeft, is van Toulouse
tot in de vlakte van Guienne het Garonne-kanaal aangelegd. Dit hoogst merk-
waardige kanaal loopt eerst op den rechteroever, maar gaat dicht bij Âgen door
middel van een prachtigen viaduct over op den linkeroever der rivier. Hier
kunnen dus schepen boven elkander varen!
De Garonne ontvangt bare grootste takken uit de Fransche middelgebergten :
Tarn, Lot en Dordogne; de Pyreneën zenden haar ontelbare bergstroomen toe,
Gave's gebeeten.
De Loire, Frankrijks grootste rivier, die het hart des lands
met den Oceaan verbindt, komt uit de kern van de Fransche
middelgebergten. In snellen loop bruist zij door haar eng stroom-
dal, neemt vóór hare intrede in de vlakte bij Nevers haar waardig
evenbeeld, de waterrijke Allier op, en loopt vervolgens met een
grooten boog in eene westelijke richting naar den Atlantischen
Oceaan, dien zij beneden Nantes door een breed aestuarium bereikt.