Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
delgeboj-gten ligt de diepe smalle gleuf van het Rhôriedal,
beroemd door zijne natuurschoonheden, groote vi'ucht-
baarheid en zuidelijken plantengroei; ten N. van Lyon
zet deze gleuf zich bijna rechtlijnig voort tusschen de
voorbei'gen van de Jura en het plateau van Charollais;
ten Z. van Avignon verbreedt zij zich tot eene eentonige,
plantenai me vlakte.
Aan den W.kant gaan de Fransche middelgebergten
en tafellanden langzamerhand over in het groote F r a n-
s c h e 1 a a g 1 a n d. Dit laagland wordt doorsneden door
3 hoofdrivieren: de Garonne, Loire en Seine, met hare
talrijke takken. Breede landruggen vormen meestal de
scheiding van het stroomgebied van elke dezer rivieren.
Zoodoende wordt het Fi-ansche laagland verdeeld in : 1. de
G a r O n n e-v 1 a k t e, aan weei'szijden dezer rivier. Ten
W. der Garonne loopen langs de kust de Landes, ge-
deeltelijk nog akelig woeste heidevelden, door halfverwil-
derde op stelten loopende herders bewoond ; 3. de Loire-
vlakte, door zorgvuldige bebouwing de korenschuur
van Frankrijk ; 3. de Seine-vlakte, insgelijks
vruchtbaar en goed bebouwd, de aantrekkingspool des
lands.
In den westelijken hoek verheffen zich de doorgaans
kale berglanden van Normandie en Bretagne (Arrée-geb.).
De Rh6ne ontspringt uit den Rhônegletscher aan de W.zijde
van den St. Gotthards-knoop, doorstroomt onder gestadigen toevloed
van onstuimige gletscherbeken het lange dal van Wallis, reinigt
zich in het onvolprezen meer van Genève, wringt zich in vele,
gedeeltelijk onderaardsche kronkelingen voorbij het Z.einde van de
Jura, om bij Lyon hare wateren met die van de bijna even groote
Saône te vereenigen. Bij Lyon wendt zich de Rhône in het reeds
besproken nauwe dal plotseling naar 't Z. ; met woeste vaart bereikt
zij Valence, waar zij de Isère opneemt, en zet haar snellen loop